KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady Ośrodka Sportowego Rabka-Zdrój-Otwartych Biegów Przełajowych o "Puchar Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój"-runda wiosenna 2019

Termin i miejsce: 13.05.2019 /poniedziałek/ - stadion miejski w Rabce Zdroju i tereny przyległe godz. 10.00 – I D /rocznik 2006 i mł./ godz. 12.00 – I MS /roczniki 2003,2004,2005/ L /rocznik 1999 i mł. /

Uczestnictwo: zawody otwarte dla dzieci i młodzieży szkół gmin powiatu nowotarskiego

ID /szkoły podstawowe/:

I grupa – kl.IV – dystans ok. 800m dz. - 1000m ch.

II grupa – kl.V - 800m dz. - 1000m ch.

III grupa – kl.VI - 800m dz. - 1000m ch.

I MS /szkoły podstawowe/:

dystans: ok.1000m dz. - 1500m ch.

L /szkoły ponadgimnazjalne/:

dystans: ok. dz. – 1500m, ch. – 2000m

Ilość zawodników reprezentujących szkołę w poszczególnych grupach bez ograniczeń.

 

Klasyfikacja: I – indywidualna – wg. zajętych miejsc w każdej grupie wiekowej dziewcząt i

chłopców oddzielnie

II - zespołowa /w trzech kategoriach szkół oddzielnie/ – suma punktów zdobytych w poszczególnych biegach za miejsca I – XII

Nagrody: - indywidualnie za miejsca I – III medale, I – VI dyplomy

- zespołowe – Puchary Burmistrza Miasta Rabka Zdrój dla najlepszych szkół

we wszystkich kategoriach oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

Zgłoszenia: pisemne zgłoszenia do zawodów z imienną listą uczestników potwierdzone

przez szkołę i wydawanie kart startowych w biurze zawodów /w dniu zaw./ w

godz. 9.00-9.45 / ID / i w godz. 11.00-11.45 / ID, IMS, L/

uwaga: zgłoszenia poza systemem SRS

 

Postanowienia końcowe: w przypadku niesprzyjającej pogody w dniu zawodów prosimy

przed wyjazdem na zawody o kontakt z organizatorami

– tel. 504 003 240,

interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do

organizatora

 

                                                                                                                Rabka Zdrój 08.04.2019

 
Pliki do pobrania