KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY IGRZYSK DZIECI,IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ oraz LICEALIADY Powiatu Nowotarskiego w Kolarstwie Górskim MTB/w ramach zawodów MTB XV Pucharu Szlaku Solnego 2019/

Cel: popularyzacja kolarstwa górskiego, wyłonienie reprezentacji szkół powiatu

nowotarskiego do zawodów wojewódzkich w kategorii Igrzysk Dzieci i

Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady

Organizator: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu - Ośrodek Rabka Zdrój,

MOK w Rabce-Zdroju, Urząd Miasta Rabka- Zdrój

Termin i miejsce: 22.09.2019 /niedziela/ - Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 77

/start-meta obok leśniczówki na Krzywoniu/ - www.pucharszlakusolnego.pl

Uczestnictwo: zawody otwarte dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i

ponad podstawowych powiatu nowotarskiego – udział wg regulaminu i

programu minutowego zawodów „XV Puchar Szlaku Solnego 2019”

 

Kategorie i klasyfikacja: zgłoszeni zawodnicy do rywalizacji szkolnej /wg. przynależności do szkoły w powiecie nowotarskim/ klasyfikowani są w II grupach:

 

  1. „zawodowcy” – zawodnicy klubowi z licencją /startują w swoich grupach wiekowych w zawodach Pucharu Szlaku Solnego/

Igrzyska Dzieci: D 3 – 8-10 lat /r.2010-09/ /, żak - 11-12 lat /r.2008-07/

Igrzyska Młodzieży: młodzik - 13-14 lat /r.2006-05/, junior młodszy - wiek 15 lat /r.2004/

Licealiada : junior młodszy - wiek 16 lat /r.2003/, junior -wiek 17-18 lat /r. 2002-2001/

 

  1. „amatorzy” – zawodnicy bez licencji /tylko zgoda rodziców na start plus zgłoszenie

ze szkoły/ startują w 4 grupach:

Igrzyska Dzieci: D 3 –8-10 lat /r. 2010 i mł. /, żak - 11-12 lat /r.2007-06/

Igrzyska Młodzieży Szkolnej: grupa startowa 13 – 14 lat

Licealiada: grupa startowa 15-18 lat

klasyfikacja oddzielna ID, IMS i L

 

Klasyfikacja: - indywidualna – wg. zajętych miejsc w każdej grupie startowej dziewcząt i

chłopców z podziałem na zawodowców i amatorów

 

Nagrody: - indywidualnie za miejsca I – III medale, dyplomy

- najlepsi zawodnicy kwalifikują się do reprezentacji powiatu nowotarskiego na zawody

Wojewódzkie ID, IMS, L w rowerach górskich MTB - 22.09.2019 w Myślenicach

Zgłoszenia: -zgłoszenia poprzez szkolny „system rejestracji szkół” oraz pisemne zgłoszenia

do zawodów z imienną listą uczestników potwierdzone

przez szkołę dostarczone w dniu zawodów plus dla „amatorów” zgody rodziców na udział w

zawodach

-zawodnicy nie zgłoszeni przed zawodami do klasyfikacji szkolnej /przynależność szkolna/ nie będą uwzględniani w klasyfikacji Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady

 

 

 

 

 

 

PROGRAM MINUTOWY – ważny dla klasyfikacji szkolnej

 

od godz. 8.00 – do pół godziny przed każdym startem przyjmowanie zgłoszeń do zawodów szkolnych

g. 9.45 – odprawa techniczna dla wszystkich startujących

g. 10.00 – młodzik

g. 10.02 – juniorka młodsza

g. 10.04 – młodziczka

g. 11.00 – junior młodszy

g. 12.20 – start „amatorów”: ID /11-12 lat/, IMS /13-14 lat/, L /15-18 lat/

g. 12.20 – junior

g. 12.24 – juniorka

g. 14.00 – żak M

g. 14.02 – żak K

g. 14.30 – dzieci D 3 /ID/

 

 

Postanowienia końcowe: - startujących obowiązują punkty regulaminu zawodów MTB o

Puchar Szlaku Solnego – www.pucharszlakusolnego.pl,

- interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do

organizatora – e-mail korekt@wp.pl, tel. 504 003 240

 

 

 

 

Rabka Zdrój 04.09.2019

 

 

 

Koordynator Ośrodka Sportowego Rabka-Zdrój

Zbigniew Pistor