Komunikat Organizacyjny - Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego Obidowa - 2020

Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich

 

Organizatorzy:-Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu

Starostwo Powiatu Nowotarskiego

Urząd Gminy Nowy Targ, Sołectwo Obidowa

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Nowym Targu

 

Komitet Organizacyjny:

Kierownik Organizacyjny:Tadeusz Watycha, Zofia Faron

Kierownik Zawodów: Marek Danielczak

Sędzia Główny: Stanisław Mrowca

Kierownik Biura Obliczeń:Feliks Piwowar

 

Termin zawodów -20.01.2020 /pon / godz.10:30

Miejsce zawodów:Obidowa- trasy Olimpijczyków

/start- meta trasy Olimpijczyków - przy leśniczówce /

 

Informacji udzielają: p.Marek Danielczak 502 789 562 ,p.Stanisław Mrowca-604 147 459

Uczestnictwo: Młodzież i dzieci ze szkół podstawowych z powiatu nowotarskiego

Weryfikacja i odbiór numerów startowych -od godz. 9:00 - 10.00 w dniu zawodów

Zgłoszenia w formie elektronicznej – SRS do dnia 18.01.2020 do godziny 14.00

Start w kolejności:

Igrzyska Młodzieży Szkolnej:(Puchar Wójta Gminy N. Targ)

Gr.I start młodzików /młodziczek ur.2005 dyst. 3 km Cl

Gr.II start młodzików/młodziczek ur.2006 dyst.3 km Cl

 

Igrzyska Dzieci :(Puchar Starosty Powiatu Nowotarskiego)

Gr.I start chłopców/dziewcząt ur.2007 dyst.2 km Cl

Gr. II start chłopców/dziewcząt ur.2008 dyst.2 km Cl

Gr.III start chłopców/dziewcząt ur.2009 i mł.dyst.1 km Cl

 

UWAGA: we wszystkich grupach obowiązuje styl klasyczny!!!

Nagrody:indywidualne I-III miejsce medale I-VI dyplomy-nagrody

zespołowe I-III miejsce puchary /IMS – I,II, III puchary / , puchary I –III IGRZYSKA DZIECI , I-VI dyplomy-nagrody

 

Punktacja łączna dziewcząt i chłopców w/g klucza I m 13 pkt.II m-11 pkt.XII m-1 pkt. – oddzielnie IMS, oddzielnie igrzyska dzieci

-Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS, regulaminem SZS i programem zawodów.

-Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury zawodów.

-Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu zawodów i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mogące zaistnieć podczas zawodów.

Za niesportowe zachowanie ucznia, opiekuna czy rodzica grozi dyskwalifikacja .

Uczniowie winni być obecni na uroczystym zakończeniu zawodów

(przepadek nagród)

 

Zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w tej pięknej narciarskiej imprezie

 

 

                                                                   Organizator

                                      Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania