Regulamin IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ POWIATU NOWOTARSKIEGO W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

Cel imprezy: - popularyzacja narciarstwa alpejskiego jako formy aktywnego wypoczynku • wyłonienie reprezentacji powiatu nowotarskiego na zawody wojewódzkie Organizator: -Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu Data: - 27 luty 2020 r godz. 9.00 Miejsce: - Ośrodek Narciarski „Czorsztyn Ski” Kluszkowce Uczestnicy - młodzież z rocznika 2005 - 2006 . Szkoła wystawia do zawodów dowolną ilość zawodników

Program zawodów: - program zawodów obejmuje jeden , a dla 15 najlepszych

zawodników z pierwszego przejazdu, dwa przejazdy

w drugim przejeździe zawodnicy startują w odwrotnej kolejności

do zajętych miejsc

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia startu do jednego

przejazdu z uwagi na dużą liczbę startujących bądź trudne warunki

atmosferyczne.

- czas mierzony elektronicznie

- zawodnicy startują w kategorii dziewcząt i chłopców

- zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach

godz.9.00- przyjazd ekip do Kluszkowiec

godz.9.15 – 9.45 weryfikacja list startowych i odbiór numerów / meta zawodów , obok dolnej stacji średniego orczyka /

godz.10.00 start w kolejności dziewczęta -chłopcy.

Punktacja indywidualna : - według osiągniętych czasów

Punktacja drużynowa: - za zajęcie pierwszego miejsca zawodnik otrzymuje 15 pkt

drugiego 14 itd miejsce 15 pkt 1.Na wynik szkoły składa się

suma punktów uzyskanych przez jej zawodników.

- punktacja drużynowa prowadzona będzie łącznie/dziewczęta

plus chłopcy/

Nagrody – za zajęcie miejsc I-III medale i dyplomy ,za miejsce do VIII dyplomy

w punktacji drużynowej za miejsca I – III puchary i dyplomy ,pozostałe dyplomy

 

Zgłoszenia: zgłoszenia według obowiązujących zasad SRS

ZGŁOSZENIA DOSTARCZONE W INNY SPOSÓB

NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE

 

Uwaga: koszty przejazdu na zawody ,oraz koszty związane z korzystaniem z wyciągów,

szkoły pokrywają we własnym zakresie

 

Wszystkie wątpliwości wyjaśnia Koordynator Sportu PCK Nowy Targ Józef Dyda

telefon 695 770 643 lub 608 087 105

Pliki do pobrania