REGULAMIN Otwartych Mistrzostw Ośrodka Sportowego Pieniny w Narciarstwie Alpejskim organizowanych Pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

Cel imprezy:- popularyzacja narciarstwa alpejskiego wśród dzieci jako formy aktywnego wypoczynku Organizator: - Urząd Miasta i Gminy Szczawnica , Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ, Arena Narciarska Jaworki Data: - 3 marzec 2020 r. Miejsce : - Arena Narciarska w Jaworkach Uczestnicy:- Szkoły zgłaszają dowolną liczbę zawodników

Zawodnicy startują w grupach :

Igrzyska Dzieci :

z podziałem na grupy:

gr. I – dziewczęta klasy I – IV / rocznik 2009 i młodsi /

gr. II - chłopcy klasy I - IV / rocznik 2009 i młodsi/

gr. III - dziewczęta klasy V – VI / rocznik 2008 – 2007 /

gr. IV - chłopcy klasy V – VI / rocznik 2008 – 2007 /

 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej :

z podziałem na grupy

gr. I - dziewczęta klasy VII - VIII / rocznik 2006 – 2005 /

gr. II - chłopcy klasy VII - VIII / rocznik 2006 – 2005 /

 

6.Program zawodów:

- program zawodów obejmuje jeden ,a dla 15 najlepszych zawodników

z pierwszego przejazdu ,przejazd drugi

- w drugim przejeździe zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do zajętych

miejsc

/ organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów dotyczącego

liczby przejazdów. .W przypadku dużej liczby startujących zawodników,

bądź złych warunków atmosferycznych ,przeprowadzony zostanie jeden

przejazd/

- czas mierzony elektronicznie

  • zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach

  • godz. 9.00 – przyjazd ekip do Jaworek

  • godz.9.00-9.45 - weryfikacja list startowych i odbiór numerów

  • godz.10.00 start wg kolejności dziewczęta klas I-IV, chłopcy klas I-IV,

dziewczęta klas V-VI, chłopcy klas V-VI, dziewczęta w ramach I M S ,

chłopcy w ramach IMS

 

7.Punktacja indywidualna : - według osiągniętych czasów

 

8.Punktacja drużynowa : - nie będzie prowadzona punktacja drużynowa

 

9.Nagrody: - za zajęcie trzech pierwszych miejsc indywidualnie – statuetki, za miejsca I – VI dyplomy

10.Zgłoszenia: zgłoszenia do zawodów elektronicznie systemem SRS . W zgłoszeniu do Igrzysk Dzieci zachowujemy kolejność : najpierw dzieci z klas I - IV następnie klas V – VI

/podajemy również rok urodzenia /

 

Uwaga:- koszty przejazdu na zawody oraz koszty związane z korzystaniem z wyciągów,

szkoły pokrywają we własnym zakresie

- organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia startujących

Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora

Wszystkie wątpliwości wyjaśnia koordynator sportu PCK Nowy Targ Józef Dyda tel . 695 770 643 lub 608 087 105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania