KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY - MAŁOPOLSKIE IGRZYSKA DZIECI, IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ w BIEGACH NARCIARSKICH III edycja Małopolskiej Szkolnej Ligi SZS

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie, PSZS Limanowa, PSZS Nowy Targ, Współorganizatorzy: ON Kotelnica Białczańska, PCK Nowy Targ, , Komitet organizacyjny: Jury zawodów : kierownik zawodów – Feliks Piwowar DT PZN – Monika Pawlikowska sędzia główny – Marek Danielczak

Terminarz zawodów: 13.02.2020r. - Trasy Biegowe Ośrodek Narciarski KOTELNICA BIAŁCZAŃSKA) Dystanse w biegu stylem klasyczny:
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
start młodziczek/młodzików ur. 2005 – dystans 3 km F
start dziewcząt /chłopców ur. 2006 – dystans 3 km F
Igrzyska Dzieci
Start dziewcząt / chłopców ur. 2007 – dystans 2 km F
Start dziewcząt / chłopców ur. 2008 – dystans 2 km F
Start dziewcząt/ chłopców ur. 2009 i mł. – dystans 1 km F
Uczestnictwo: szkoły podstawowe z terenu województwa małopolskiego.
Reprezentacja szkoły:
Igrzyska Dzieci – łącznie nie więcej niż 15 zawodników ( po 5 osoby na rocznik)
IMS – łącznie nie więcej niż 12 zawodników. ( po 6 osoby na rocznik)
- Dobór do startu zgodnie z regulaminem szczegółowym poszczególnych edycji ligi: Do finałów wojewódzkich zaliczane są wyniki 15 uczniów z ID oraz 12 uczniów z IMS z podziałem po 4 -5 osób ( dz+chŁ) na rocznik/ grupę startową j.w. ( reg. MSZS str.35).
 Zgłoszenia – biuro zawodów: Zgłoszenia w formie elektronicznej poprzez system SRS (Kalendarz/wojewódzkie/ Indywidualne Biegi Narciarskie) – zgłoszenia z poza szkoły na e-mail: na adres : szslimanowa@interia.eu( poprzez wzór zgłoszenia dostępny na stronach organizatora) obowiązkowo w nieprzekraczalnym terminie na 2 dni ( do godz. 22.00) przed startem. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. W dniu zawodów będzie można tylko
wycofać zawodników z listy. Na liście zgłoszeń opiekun winien zaznaczyć dodatkowo grupę startową ( 1, 2, 3, oraz 4 - czerwona tj. pierwsza dziesiątka wyboru lub rankingu ligi).
Kierownik Zawodów – Feliks Piwowar, telefon: 608 206 220.
DT PZN – Monika Pawlikowska,
Koszty organizacyjne pokrywa Małopolski SZS Kraków, , oraz współorganizatorzy w zakresie współpracy i porozumienia. Koszty uczestnictwa – szkoły we własnym zakresie.
 Organizator/współorganizatorzy przewiduje nagrody w formie pucharów, statuetek i medali, dyplomów oraz nagród od potencjalnych sponsorów. W klasyfikacji końcowej szkół przewidziane są puchary za 3 miejsca kat. dziewcząt/ chłopców i dyplomy do 6 m-ca. oraz łączna ID, IMS.
Postanowienia końcowe:
Poruszanie się po trasach biegowych wyłącznie na nartach. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS, z wyłączeniem niektórych zapisów wg. reg. SZS i programem zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury Zawodów. Program szczegółowy zawodów będzie podany w dniu zawodów po przygotowaniu listy startowej w kolejności grup startowych. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca, terminu zawodów ew. stylu biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mogące zaistnieć podczas zawodów. Prosimy zainteresowane szkoły o kontakt – na wypadek niekorzystnych warunków atmosferycznych – u kierownika zawodów, kierownika ligi. Za niesportowe zachowanie ucznia na zawodach lub jego opiekuna czy rodzica grozi im dyskwalifikacja ( szczególnie za tzw. podciąganie) na trasie oraz kary przewidziane w NRS. Uczeń/ szkoła winieni być obecni na uroczystym zakończeniu zawodów, w wypadku ich nieobecności planowana nagroda ( przepada) nie zostanie przekazana osobom postronnym.
Zapraszamyzainteresowane szkoły do wzięcia udziału w tej pięknej narciarskiej imprezie
Pliki do pobrania