KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY- MAŁOPOLSKIE Igrzyska Dzieci w Tenisie Stołowym Indywidualnym - finał wojewódzki

Cel zawodów : - popularyzacja TENISA STOŁOWEGO wśród młodzieży szkolnej, -klasyfikacja zespołowa powiatów w kategorii dziewcząt i chłopców

 Cel zawodów : - popularyzacja TENISA STOŁOWEGO wśród młodzieży szkolnej, -klasyfikacja zespołowa powiatów w kategorii dziewcząt i chłopców

 Organizator : Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie Współorganizatorzy : P SZS N.Targ , Powiatowe Centrum Kultury N. Targ

 Termin i miejsce : 08.IV .2019 ( pon ) – godz. 10.00 – Hala KS Gorce -Nowy Targ AL. 1000 L 74

Uczestnictwo : W zawodach biorą udział uczniowie zgłoszeni przez opiekunów – reprezentacji szkolnych : według limitu – 6. dziew , 6 chł z poszcz. rejonów , z rejonu Kraków po 10 dz, 10 chł. – na podstawie zawodów rejonowych

Rozstawienie zawodników/czek zgodnie z racingiem wojewódzkim i losowaniem . Obowiązują ważne legitymacje szkolne.

 Zgłoszenia : INFORMACJA - kierownik zawodów - tel. 604 14 74 59 - St. Mrowca Sędzia główny – Józef GUZIK tel. 504 175 98 Zgłoszenia elektronicznie do dnia 05.04.2019r. do godz. 22.00 na adres :system srs - zawody wojewódzkie – igrzyska dzieci
po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!!! Na zgłoszeniu należy zamieścić : ( CZYTELNIE)
szkoła i powiat oraz nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia

 Program zawodów : Godz. 9.00 – 9.45 – weryfikacja i losowanie 10.15 – 15.00 – gry turniejowe Kategoria - Dziewczęta ur. 2006 i mł.
Kategoria - Chłopcy ur. 2006 i mł.
Uroczystość zakończenia zawodów około 15 minut po zakończeniu ostatniego spotkania.

 Dojazdy : Organizator pokrywa koszty organizacji zawodów, zaś Szkoły lub inne jednostki we własnym zakresie pokrywają dojazd na zawody, ewentualnie wyżywienie.
Nagrody - dyplomy, puchary i inne. Organizator zapewnia za zajęcie I – VI m w poszczególnych grupach okolicznościowe dyplomy, za zajęcie miejsc I - III medale oraz puchary za zajęcie miejsca od I – III w kategorii- dziewcząt , chłopców


 

Ze sportowym pozdrowieniem

 

Małopolski System Współzawodnictwa