Regulamin Powiatowych Zawodów Sportowych w Narciarstwie Alpejskim-Igrzyska Dzieci

Cel imprezy:- popularyzacja narciarstwa alpejskiego wśród dzieci jako formy aktywnego wypoczynku • wyłonienie reprezentacji Powiatu Nowotarskiego na zawody wojewódzkie Organizator: -Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ Data: - 26 luty 2020 r godz. 9.00 Miejsce : - Ośrodek Narciarski ”Czorsztyn Ski „ Kluszkowce” Uczestnicy:- dzieci ze szkół podstawowych Powiatu Nowotarskiego. Szkoły wystawiają dowolną ilość zawodników.

Program zawodów: –zawodnicy startują w grupach

gr. I – ur.2009 - 2010

gr. II – ur.2007 - 2008

  • program zawodów obejmuje jeden ,a dla 15 najlepszych zawodników z pierwszego przejazdu , dwa przejazdy

  • w drugim przejeździe zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do zajętych miejsc

/ organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów dotyczącego

liczby przejazdów. .W przypadku dużej liczby startujących zawodników,

bądź złych warunków atmosferycznych ,przeprowadzony zostanie jeden

przejazd/

- czas mierzony elektronicznie

  • zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach

  • godz. 9.00 – przyjazd ekip do Kluszkowiec

  • godz.9.00-9.45 - weryfikacja list startowych i odbiór numerów /meta zawodów obok dolnej stacji średniego orczyka/

  • godz.10.00 start wg kolejności :dziewczęta rocznik 2009 i 2010, chłopcy rocznik 2009 i 2010,

dziewczęta rocznik 2007 i 2008, chłopcy rocznik 2007 i 2008

Punktacja indywidualna : - według osiągniętych czasów

Punktacja drużynowa : - za zajęcie pierwszego miejsca w grupie zawodnik otrzymuje

15 pkt drugiego 14 itd. za miejsce 15 pkt 1.Na wynik szkoły składa się suma

punktów uzyskanych przez jej zawodników.

- punktacja drużynowa prowadzona będzie łącznie /dziewczęta plus chłopcy/

Nagrody: - za zajęcie trzech pierwszych miejsc indywidualnie – medale

za miejsca 1 – 8 dyplomy

- za zajęcie trzech pierwszych miejsc drużynowo - puchary i dyplomy , pozostałe

dyplomy

Zgłoszenia: zgłoszenia do zawodów według obowiązujących zasad SRS

Zgłoszenia dostarczone w inny sposób nie będą uwzględniane

Uwaga: koszty przejazdu na zawody oraz koszty związane z korzystaniem z wyciągów,

szkoły pokrywają we własnym zakresie

Wszystkie wątpliwości wyjaśnia koordynator sportu PCK Nowy Targ Józef Dyda Tel. 695 770 643 lub

608 087 105

 

 

 

 

Pliki do pobrania