KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIE IGRZYSKA DZIECI W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

Cel zawodów : - popularyzacja narciarstwa alpejskiego - klasyfikacja indywidualna zawodników - klasyfikacja zespołowa powiatów w kategorii dziewcząt i chłopców Organizator : Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie P S Z S w Nowym Targu, Powiatowe Centrum Kultury w N. Targu , Ośrodek Narciarski „Czorsztyn Ski”

Termin i miejsce : 05.III.2020r. (czwr. )- godz. 10.00 – Kluszkowce

Ośrodek „Czorsztyn Ski” – trasa „7”- treningowa przy wyciągu orczykowym !!

UWAGA _ DOJŚCIE OK. 15 MINUT OD PARKINGU,LUB WYJAZD ORCZYKIEM,LUB WYCIĄGIEM KRZESEŁKOWYM !!

 Uczestnictwo : W zawodach biorą udział uczniowie

jako reprezentacje powiatu zgodnie z regulaminem – zgłoszeni przez nauczycieli zawodników zakwalifikowanych

Igrzyska dzieci – regulamin strona 40, reprezentacja powiatu stanowi 8 dziewcząt i 8 chłopców,

KRAKÓW – limit 16 dziew. , 16 Chłop.
Zawodnicy startują w grupach : - ur 2009 - 2010 dziew , chłop

ur 2007 – 2008 dziew , chłop

Do zawodów nie przyjmujemy poza konkursem, nie przyjmujemy do startu uczniów rocznik 2011

 Zgłoszenia : INFORMACJA - kierownik zawodów - tel. 604 14 74 59 - St. Mrowca

Zgłoszenia elektronicznie do dnia 02.03.2020r. do godz. 14.00

poprzez system rejestracji szkół : srs.szs.pl - zawody woj. Igrzyska dzieci - narciarstwo alpejskie

Wobec komputerowej obsługi zawodów – po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!!!

 Program zawodów :

Godz. 9.00 – 9.45 – weryfikacja i odbiór numerów startowych

w biurze zawodów – kawiarnia przy parkingu

9.15 – 9.45 – przegląd tras

10.15 – 13.30 – start wg kolejności grup

Grupa I – igrzyska - Dziewczęta – start godz. ok.10.15

  1. Dziew – rocz 2009-2010 b – rocz . 2007 - 2008 / łącznie - 8 dziew /

Grupa II – igrzyska - Chłopcy – start bezpośrednio po gr. I

Chłopcy – rocz 2009-2010 b – rocz 2007 - 2008 - / łącznie 8 chłopców /

- dobór w grupach dowolny / np. 3 dziew rocz 2009/10 , 5 dziew -2007/08

Reprezentacja powiatu - łącznie składa się z 16 zaw. / 8 dziew , 8 chłopców /

Prosimy o oznaczenie - GR I , GR II –wdg miejsc zajętych na zawodach powiatowych

Uroczystość zakończenia IGRZYSK DZIECI około 30 minut po starcie ostatniego zawodnika.

 Punktacja :

Prowadzona będzie punktacja dla dziewcząt i chłopców wg zajętych miejsc

- wg klucza: 1 miejsce -13 pkt, 2 m - 11 pkt, 3m - 10 pkt, ..., 12m - 1 pkt.

Prowadzona będzie również punktacja zespołowa powiatów oddzielnie dla dziewcząt ,

oddzielnie dla chłopców – zaliczana do klasyfikacji wojewódzkiej

 Dojazdy :

Organizator pokrywa koszty organizacji zawodów, zaś Szkoły lub inne jednostki

we własnym zakresie pokrywają dojazd na zawody, karnety i ewentualnie wyżywienie.

Organizator nie pokrywa odpłatności za karnety zjazdowe

Uwaga : karnety promocyjne – 40 zł za 4 godz

 Nagrody - dyplomy, puchary i inne.

Organizator zapewnia za zajęcie I – VI m w poszczególnych grupach

okolicznościowe dyplomy, za zajęcie miejsc I - III medale oraz puchary za

zajęcie miejsca od I – III dla powiatów oddzielnie dla dziewcząt , oddzielnie dla chłopców

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem Małopolskiego SZS

ORGANIZATOR

Pliki do pobrania