Komunikat Ośrodka Sportowego Pieniny - Szachy , Tenis Stołowy

Zostają odwołane , zaplanowane w kalendarzu szkolnych imprez sportowych, następujące zawody :

 
  1. Igrzyska Dzieci Ośrodka Pieniny w tenisie stołowym
/ Sromowce Wyżne – 2.X.2020 r/
 
  1. Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Memoriał
Zdzisława Soliwody i Edwarda Kordasa - w szachach.
/ Krościenko n. D 6.X.2020 r. /
 
 
                                                                                                             Koordynator Sportu
                                                                                                                 PCK Nowy Targ
                                                                                                                     Józef Dyda
Szczawnica 25.IX.2020 r