XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Anioł"

Na XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ 2019 nadesłano 1576 prac z 225 placówek: 23 przedszkoli, 22 zespołów szkół, 115 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 55 ośrodków kultury, klubów, pracowni oraz różnego typu placówek pozaszkolnych, 6 ośrodków specjalnych, a także indywidualnie od  99 osób z całej Polski. Uroczyste zakończenie, podczas którego wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom oraz nastąpiło otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 3 marca 2019.

Jury przyznało 12 nagród w dwóch grupach wiekowych: 1 nagroda w kategorii wiekowej 4 – 6 lat, 9 równorzędnych nagród w kategorii wiekowej 7 – 10 lat, 1 nagrodę w kategorii wiekowej 11-13 lat, 1 nagrodę w kategorii wiekowej 14-16 lat

Jury przyznało 19 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych: 4 – 6 lat: 3 wyróżnienia, 7 – 11 lat: 10 wyróżnień, 11 – 13 lat: 3 wyróżnienia., 14 – 16 lat: 3 wyróżnienia.

Razem nagród i wyróżnień: 31. Ponadto jury wybrało 71 prace na wystawę.