Konkurs Fotograficzny ECHO TROMBITY

Głównym celem Konkursu jest artystyczna interpretacja ruchu muzycznego orkiestr dętych poprzez jego ciekawą, twórczą i oryginalną prezentację. Uczestnikiem konkursu może być każda zainteresowana osoba bez względu na miejsce zamieszkania i wiek. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie jednego ujęcia fotograficznego (fotografia tradycyjna), które zaprezentuje Festiwal ECHO TROMBITY. Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę. Termin nadsyłania prac: 31 lipca 2019 (do godz.15.00) Ogłoszenie wyników: 28 września 2019

Pliki do pobrania