OGÓLNOPOLSKI KONKURS -ŚWIAT BEZ BARIER -""JESZCZE W ZIELONE GRAMY..."

ORGANIZATOREM KONKURSU BYŁA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 26 W WAŁBRZYCHU i STOWARZYSZENIE „BEZ BARIER” W WAŁBRZYCHU

CEL: Popularyzacja twórczości, rozbudzanie talentów, stworzenie warunków do publicznych kontaktów, umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym, działającym w różnych środowiskach osób niepełnosprawnych, konfrontacji własnych dokonań, poszukiwań artystycznych i literackich, wyszukiwanie twórców szczególnie uzdolnionych. Promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Wyróżnienie w konkursie plastycznym zdobyła Amelia Zgama z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
Laureatami zostały:Kinga Piekarczyk i Natalia Skiba -Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu.
Serdeczne podziękowania za opiekę dydaktyczną nad laureatami konkursu  otrzymała pani Maria Mrożek.