IV EDYCJA KONKURSU pt:"ŻYJĘ BEZ UZALEŻNIEŃ"

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu informuje, że konkurs pn. „Żyję bez uzależnień” mający na celu popularyzowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień, pod patronatem Starosty Powiatu Nowotarskiego, został rozstrzygnięty.

Tematyka konkursu dotyczyła promowania zdrowego stylu życia bez stosowania używek tj.: alkoholu, papierosów, narkotyków, nowych środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół średnich powiatu nowotarskiego, w tym uczniowie realizujący program „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu prac w dwóch kategoriach: grafika i film. Na konkurs wpłynęło 9 oprac. W kategorii grafika 8 prac ,   a w kategorii film 1 praca. W konkursie uczestniczyli uczniowie z 5 szkół średnich. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę prac i biorąc pod uwagę kryteria oceny zawartew regulaminie konkursu przyznała nagrody i wyróżnienia.
Wyróżnienie otrzymał Łukasz Mrożek z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.