"Świat tysiąca barw"-VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży -Zabierz mnie tam wyobraźnią 2019

Organizatorem konkursu był Miejski Ośrodek Kultury w Głownie.Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmiało "Świat tysiąca barw" .

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu ilustracji tego hasła będącej dowolną plastyczną interpretacją obrazu świata realnego bądź odrzuconego małej wielkiej przestrzeni.Wszyscy laureaci konkursu otrzymali medale,dyplomy oraz materiały plastyczne ufundowane przez organizatora.
Ngrodę w konkursie zdobyła Maria Gał-Zagórska z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu,wyróżnienie otrzymała:Róża Ciężak  Z powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu .Natomiast instruktor pani Maria Mrożek otrzymała dyplom za przygotowanie podopiecznych do udziału w konkursie.