SUCHA BESKIDZKA-ZAMEK

Czwartek to dzień wyjazdu do Suchej Beskidzkiej.Piękna renesansowa,odnowiona magnacka rezydencja zachwyciła wszystkich uczestników wycieczki

Właściciele dóbr saskich to:Castiglione-Suscy,Komorowscy,Wielkopolscy,,Broniccy i Tarnowscy pozostawili wiele cennych pamiątek z przeszłości ,które przybliżyły historię młodym zwiedzającym.Zamek ten jest nazywany „Małym Wawelem” ze względu na podobieństwo do krakowskiego zamku królewskiego.Dwugodzinne zwiedzanie nie zmęczyło nikogo, a to za sprawą pani przewodnik,która bardzo ciekawie opowiadała i pokazywała cenne eksponaty.Do zamku przylega obszerny XIX w. park z drzewami takimi jak:dęby,lipy,jesiony itp.Po dobrych lodach na rynku pora była wracać do domu oczywiście -pociągiem.