Regulamin Konkursu Plastycznego "Niepodległość" - POPRAWIONY

Regulamin Konkursy Plastycznego "Niepodległośc" - POPRAWIONY

 
REGULAMIN

XXIV  POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „NIEPODLEGŁOŚĆ”

 
Organizatorzy:
              Starostwo Powiatowe w Nowym Targu  oraz  Powiatowe Centrum Kultury  w Nowym Targu
Cele konkursu:
 1. Tematem konkursu są wielkie bitwy i powstania narodowe od początków Państwa  Polskiego, poprzez odzyskanie niepodległości w 1918 r., II wojnę światową, Powstania Warszawskie, aż do zrywu solidarności.
 2. Ukazanie sylwetek przywódców, postaw i czynów bohaterów narodowych, dowódców        i żołnierzy Wojska Polskiego, męstwa powstańców, więźniów, bezimiennych ofiar represji i zwykłych obywateli.
 3. Przedstawienie wizerunku godła, sztandarów, umundurowania, oręża wojska polskiego.
 4. Bóg, Honor, Ojczyzna- utrwalanie i przekazywanie wartości patriotycznych.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Nowotarskiego

Kategorie wiekowe:
 1. Przedszkola
 2. Uczniowie szkół podstawowych klas I-III
 3. Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI
 4. Uczniowie szkół podstawowycvh VII - VIII
 5. Uczniowie szkół ponadpodstawowych
Techniki artystyczne:
 1. Formy dowolne( rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, batik)
 2. Wymiary prac malarskich nie powinny przekraczać formatu A3/A4
 3. Każda praca powinna być oprawiona i opisana pismem drukowanym w następujący sposób: na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu:
  • Imię, nazwisko, wiek
  • Klasa, nazwa placówki lub szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela
  • Do prac dołączona lista uczestników z w/w danymi.
  • Prace nagrodzone i wyróżnione pozostają własnością organizatora, natomiast pozostałe prace należy odebrać do końca br. roku.
 
TERMIN DOSTARCZENIA PRAC UPŁYWA Z DNIEM 29. 10. 2019 r.
Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie www.pck.nowotarski.pl
 
Prace należy składać  w sekretariacie w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu,
ul. Jana Kazimierza 20, 34-400 Nowy Targ tel. 018 266 27 85
 
Otwarcie wystawy pokonkursowej  odbędzie się 12. 11. 2019 r. o godz. 12.00
w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.
 
 
Pliki do pobrania