PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY XXIV KONKURSU "NIEPODLEGŁOŚĆ"

Na konkurs wpłynęło 300 prac z 23 Placówek Oświatowych i Wychowawczych z Powiatu Nowotarskiego.

Szkoła Podstawowa Nr.2 w Nowym Tragu

Szkoła Podstawowa Nr.3 w Nowym Targu

Szkoła Podstawowa Nr.4 w Nowym Targu

Szkoła Podstawowa Nr.5 w Nowym Targu

Szkoła Podstawowa Nr.6 w Nowym Targu

Szkoła Podstawowa Nr.11 w Nowym Targu

Szkoła Podstawowa w Krauszowie

Szkoła Podstawowa w Sieniawie

Szkoła Podstawow w Zaskalu

Szkoła Podstawowa w Chabówce

Szkoła Podstawowa w Waksmundzie

Szkoła Podstawowa w Knurowie

Szkoła Podstawowa w Lasku

Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej

Szkoła Podstawowa w Borze

Szkoła Podstawowa w Harklowej

Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych

Biblioteka Publiczna w Rogoźniku

Niepubliczne Przedszkole Fiku Miku

Przedszkole Miejskie Nr.2 w Nowym Targu

Przedszkole Sióstr Serafitak w Nowym Targu

Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo -Opiekuńczych w Nowym Targu

 

Jury w składzie :

art.plastyk Maria Mrożek

art.plastyk Leszek Pustówka

sekretarz:Katarzyna Piątek – oceniło prace i przyznało 60 nagród i 45 wyróżnień.

 

Jury podkreśla bardzo wysoki poziom prac,różnorodność zastosowanych technik,samodzielność wykonania prac ,pomysłowość,kreatywność,oraz ciekawe ujęcie tematu.

Należy podkreślić,że głównym celemkonkursu jest popularyzowanie i upowszechnianie polskiej tradycji historycznej oraz kształtowanie postaw patriotycznych za pomocą przekazu artystycznego dzieci i młodzieży.

Wszystkim młodym artystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Serdecznie zapraszamy na Uroczysty Wernisaż wystawy połączony z odbiorem nagród i wyróżnień , który odbędzie się w dniu 12 listopada 2019 r. o godz.12.00 w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu
ul.Jana Kazimierza 20

 

Pliki do pobrania