ZAJĘCIA ONLINE!!!

W ramach akcji #zostańwdomu nasi instruktorzy pani Maria Mrożek oraz pan Leszek Pustówka zorganizowali zajęcia w formie online. Nasi instruktorzy z wielką chęcią zadeklarowali swój udział i chcą wspólnie z Wami spotykać się na Facebooku w swoich wirtualnych pracowniach.

Pracownia Artystyczna Marii Mrożek
Pracownia Artystyczna Leszek Pustówka