ŚWIĘTO PRACY

rysunek Karolina Krauzowicz lat 7 -opiekun plastyczny Maria Zofia Mrożek