22 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Ludzie ludziom zgotowali ten los" im.Augustyna Kowalczyka

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka jest działaniem edukacyjnym, które ma na celu popularyzowanie wiedzy historycznej o niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz, upamiętnianie ofiar i kultywowanie szacunku dla narodów, których udziałem była masowa Zagłada oraz wyrażanie w formie plastycznej własnych refleksji, nawiązujących do słów Zofii Nałkowskiej: „Ludzie ludziom zgotowali ten los”.

W tym roku odbyła się już XXII edycja konkursu. Prace na temat „Nadzieja umiera ostatnia“

  1. - Rodziny i dzieci w obozowej rzeczywistości
  2. - Dzieciństwo w Auschwitz – na podstawie wspomnień Haliny Birenbaum zawartych m. in. w książce „Nadzieja umiera ostatnia. Wyprawa w przeszłość”
  3. - Dziecko – współczesne obrazy zniewolenia
Nagrodę w konkursie otrzymał Łukasz Mrożek lat 21 pod kierunkiem Mari Mrożek a Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
Wyróżnienie otrzymali:
Wiktoria Fryźlewicz lat 13 pod kierunkiem Mari Mrożek z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
Dominika Sarniak lat 16 pod kierunkiem Mari Mrożek z  Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
Julia Fryźlewicz lat 13 pod kierunkiem Mari Mrożek z  Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
Kinga Kubik lat 14 pod kierunkiem Mari Mrożek z  Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu

Kwalifikację do wystawy otrzymali:
Maria Budzyk lat 16pod kierunkiem Mari Mrożek  z  Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
Anna Słaboń lat 12  pod kierunkiem Mari Mrożek z  Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
Irena Molek lat 15 pod kierunkiem Mari Mrożek z  Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
Julian Bobak lat 13 pod kierunkiem Mari Mrożek z  Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu

Serdeczne podziękowanie za opiekę artystyczną  za wspieranie pasji,przekazywanie wiedzy,budowanie autorytetów oraz rozwijanie wrażliwości i kreatywności wychowanków otrzymała pani Maria Mrożek z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.