Powiatowo-miejskie uroczystości upamiętniające 81. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę oraz obchody Światowego Dnia Sybiraka w roku 2020.

Pamięć o 17 września 1939 roku ma wielkie znaczenie nie tylko dla polskiej, ale i dla europejskiej pamięci historycznej. Ten dzień wyznacza jedną z najistotniejszych dat w historii Polski. 17 września 1939 roku nasz kraj zaatakowała Rosja sowiecka, idąc w ślady niemieckiej III Rzeszy.

Te wydarzenia zapoczątkowały cierpienia milionów obywateli Polski. Golgota Wschodu to nie tylko symboliczne określenie tego tragicznego czasu, lecz także spoczywające na nas zobowiązanie. Musimy pamiętać o ofiarach tamtego czasu - tych, którzy zginęli i których zamordowano oraz tych, którzy przeżyli mimo prześladowań i cierpień. Pamiętamy o ofiarach zbrodni katyńskiej, wywózkach w głąb Związku Sowieckiego, przymusowej wyniszczającej pracy w łagrach, zbrodniach popełnionych w celach Łubianki i Łukiszek. Pamiętamy o nich i ich rodzinach, które przez wiele lat doświadczały udręki związanej z koszmarem przeszłości. W obliczu kolejnej rocznicy Napaści ZSRR na Polskę pamiętamy o tych, którzy wówczas cierpieli i ginęli za ojczyznę. Wspominamy los zesłanych na Syberię. Wspominamy tych, którzy o Ojczyznę walczyli aż do pełnego zwycięstwa i uzyskania niepodległości. W dniu wczorajszym na nowotarskim cmentarzu złożono hołd zamordowanym na Wschodzie. Zesłańcom Sybiru. Wszystkim tym, którzy cierpieli, bo mówili o zbrodni, represjach i ofiarach.

Powiatowo-miejskie uroczystości upamiętniające 81. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę oraz obchody Światowego Dnia Sybiraka odbyły się w dniu wczorajszym na nowotarskim cmentarzu.

Spotkanie przed symbolicznym grobem Ofiar Katynia poprzedziła Msza św. w kościółku św. Anny z udziałem proboszczów: ks. Henryka Paśki, ks. Franciszka Rembiesy, ks. Zbigniewa Płachty, ks. Mieczysława Łukaszczyka. Przemówienie wygłosił wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki. Odczytany został okolicznościowy lista parlamentarzystów: posłanki Anny Paluch oraz senatora Jana Hamerskiego. Wiązanki kwiatów na grobie z ziemią z Katynia złożyły delegacje władz miasta i powiatu, służb mundurowych, związków kombatanckich, Niezależnego Światowego Związku Żołnierzy AK, Rycerzy Kolumba, Związku Podhalan, Grupy Mieszkańców PAMIĘĆ. Uroczystość uświetniły licznie zgromadzone poczty sztandarowe. Mieszkańcy Nowego Targu godnie uczcili: Bohaterskich żołnierzy kampanii wrześniowej. Ofiary zbrodniczego ataku wojski radzieckich. Pomordowanych w Katyniu, Miednoje, Kozielsku, Charkowie, Ostaszkowie, Lwowie i innych miejscach zagłady. Zesłańców Sybiru i Kołymy męczenników, których bezimienne groby pozostały na nieludzkiej ziemi. Bohaterów walk frontowych o Narwik, Tobruk, Monte Casino i innych miejsc naznaczonych krwią naszych rodaków. Powstańców Warszawy, którzy pochowali swoje młode życie w jej ruinach. Poległych w walkach o niepodległość podczas wojny i po jej zakończeniu. Mieszkańców Nowego Targu, powiatu Nowotarskiego i Podhala , którym przyszło złożyć ofiarę życia w strasznych latach zawieruchy wojennej. Cześć i chwała Bohaterom