Książka Zapomniane Kresy
Projekt Miolek se piscolke
PCK Facebook

XV Ogólnopolski konkurs plastyczny "Jesteśmy Dumni z Polski"

9 listopada 2020 roku rozstrzygnięty został XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod nazwą "Jesteśmy dumni z Polski". Głównymi organizatorami konkursu byli Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach i Urząd Miasta Tychy, a honorowym patronatem objął imprezę Śląski Kurator Oświaty.

Celem konkursu, zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach i Urząd Miasta Tychy, było utrwalanie i przechowywanie w pamięci chlubnych dziejów historii i kultury Polski, w związku z ważnymi rocznicami przypadającymi  obecnym roku, jak również wychowywanie młodego pokolenia w duchu szacunku dla wartości narodowych, patriotycznych i rodzinnych. Obecny rok obfituje w wiele wspaniałych rocznic. Inspiracją do powstania prac w konkursie "Jesteśmy dumni z Polski" stały się wielkie postaci naszej historii, osiągnięcia wielkich Polek i Polaków, ważne wydarzenia i miejsca (między innymi 100-lecie urodzin papieża Jana Pawła II, rocznica Bitwy Warszawskiej, powstania śląskie). Oddzielną kategorię dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat stanowiły baśnie polskie - ich klimat i bohaterowie.Spośród 340 prac nadesłanych z 63 placówek nagrodzono 21 prac, wyróżniono 28 ,64 otrzymało kwalifikacje do wystawy. Podopieczni pani Marii Mrożek , która prowadzi pracownię plastyczną w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu zdobyli cztery wyróżnienia i pięć kwalifikacji do wystawy. Pani Maria otrzymała podziękowanie za zaangażowanie i przygotowanie swoich podopiecznych do udziału w konkursie.