Książka Zapomniane Kresy
Projekt Miolek se piscolke
PCK Facebook

XXII OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE PLASTYCZNE MŁODYCH TWÓRCÓW

Konkurs plastyczny to prezentacja dokonań artystycznych młodzieży ze szkół, domów kultury, kółek plastycznych, innych ośrodków pozaszkolnych oraz twórców indywidualnych

Komisja w składzie:

Przewodniczący – dr hab. Krzysztof Dadak prof. UŚ

art. plastyk Joanna Dadak

art. plastyk Tomasz Gawor zakwalifikowała do wystawy 209 prac oraz przyznała następujące nagrody i wyróżnienia.
II miejsce w kategorii Grafika otrzymała Wiktoria Fryźlewicz z pracowni plastycznej  pani Marii Mrożek
wyróżnienie w kategorii malarstwo otrzymała Kornelia Furca również z pracowni plastycznej  pani Marii Mrożek.

XXII edycja Ogólnopolskich Konfrontacji Młodych Twórców jest potwierdzeniem, istotnej roli sztuki w edukacji i rozwoju młodych ludzi. Wyjątkowy czas pandemii, w którym przyszło nam żyć nie przeszkodził w aktywności twórczej młodych adeptów sztuki. Wręcz przeciwnie, przebywanie w częściowej izolacji wzmogło większą niż zwykle potrzebę wyrażania siebie i konstruowania świata po swojemu, umożliwiło też autorefleksję i kształtowanie własnej osobowości. W tegorocznej edycji mogliśmy dostrzec wiele motywacji towarzyszących sztuce w tym również te, które podejmowały próbę przezwyciężenia zaistniałej sytuacji i oderwania się od myślenia o nieustających zagrożeniach. Wielkie słowa uznania należą się instruktorom prowadzącym kółka plastyczne w ośrodkach kultury. Ograniczony dostęp do pracowni plastycznych, a szczególnie graficznych z pewnością bardzo utrudniał realizację prac, jednak nie wpłynął na ilość nadesłanych grafik. Grafika w ostatnich latach dominuje na Konfrontacjach, szczególnie z ośrodków śląskich: Rybnika, Będzina i Katowic. Na uwagę zasługuje fakt nieustannego rozwoju stosowanych technik graficznych. Linorytom tradycyjne odbijanym czarną farbą towarzyszy obecnie duża ilość linorytów barwnych wykonywanych z kilku matryc, grafik eksperymentalnych, monotypii i grafik wklęsłodrukowych – suchorytów. Nadesłane prace z zakresu malarstwa i rysunku można podzielić na te przepiękne, kolorowe wykonane w pracowniach terapii zajęciowej i te również bardzo interesujące wykonane przez dzieci i młodzież, najczęściej w domowym zaciszu. Mamy zatem piękne przykłady niezwyklej wyobraźni i ciekawe prace inspirowane najbliższym otoczeniem: rodziną, ogrodem, literaturą i filmem. Różnorodność podejmowanej tematyki wynikająca głównie z domowych warunków pracy jest wyróżniającą się cechą tegorocznej edycji i występuje w każdej z reprezentowanych dyscyplin sztuki: grafice, rysunku, malarstwie i fotografii. Autorzy nadesłanych prac uczą nas, jak radzić sobie z pandemią.

 

Krzysztof Dadak