PCK Facebook

WIOSENNY KONKURS GWAROWY WIEŚNIANE SŁOWA WIEŚNIANE NUTY

WIOSENNY KONKURS GWAROWY WIEŚNIANE SŁOWA – WIEŚNIANE NUTY
Literatura gwarowa naszego regionu w dużej mierze przyczyniła się do tego, że tutejsze gwary (podhalańska, spiska, orawska, pienińska) przetrwały i pozostają żywym znakiem naszego dziedzictwa. Aby tak pozostało, powinniśmy podtrzymywać regionalne tradycje literackie. W konkursie Wieśniane słowa – wieśniane nuty nawiązujemy do wiosny, która jest czasem nowego siewu. Chcemy ponownie zasiać góralskie słowo w ludzkie serca.
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu organizator Konkursu zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, członków zespołów regionalnych, Ośrodków Kultury, wydziałów oświaty, szkół, organizacji pozarządowych słowem wszystkich, którzy zainteresowani są gwarą – naszym wspólnym dziedzictwem informacji o Wiosennym Konkursie Gwarowym: Wieśniane Słowa - Wieśniane Nuty.      
Pliki do pobrania