PCK Facebook

Konkurs plastyczny "Tak ja to widzę"

Organizatorem konkursu był Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo-Opiekuńczych. Na konkurs nadesłanych zostało 210 prac uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Nowego Targu i Szczawnicy oraz osób dorosłych uczęszczających na Warsztaty Terapii Zajęciowej ,,Perła” w Szczawnicy i do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowym Targu.

Komisja oceniła prace w czterech kategoriach wiekowych: grupy przedszkolne, klasy I-III, klasy IV-VI, VII-VIII szkoły podstawowej oraz osoby dorosłe i szkoły ponadpodstawowe.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
IV edycji Regionalnego Konkursu Plastyczno – Fotograficznego
pod hasłem „Tak ja to widzę”
w dziedzinie: plastyka
Komisja w składzie:
Przewodnicząca:
– Anna Dziubas – artysta plastyk, Galeria Sztuki BWA „Jatki” w Nowym Targu
Członkowie:
– Izabella Chałupka – pedagog specjalny, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu
W dniu 7 kwietnia 2021 roku po ocenie nadesłanych prac w liczbie 210 prac plastycznych przyznała następujące nagrody w poszczególnych kategoriach:

W kategorii grupy przedszkolne:

Nagroda: Hania Cyrwus, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek

W kategorii klas I – III szkoły podstawowe:

Nagroda: Karolina Krauzowicz, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowe:

Nagroda: Wojciech Fryźlewicz, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek

Wyróżnienie:

Dawid Osendowski , Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek

W kategorii klas VII-VIII szkoły podstawowe:

Anna Słaboń, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek