PCK Facebook

II Ogólnopolskie Biennale Małej Formy Graficznej "Siła Natury - Żywioły"

Organizatorem konkursu był Pałac Młodzieży w Katowicach ,współorganizatorami Urząd Miasta Katowice oraz Wydział Kształtowania Środowiska.

Komisja w składzie:

Sylwia Pałuchowska – artysta plastyk, grafik, nauczyciel grafiki warsztatowej

w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

Edyta Kubik – artysta plastyk, grafik, nauczyciel grafiki warsztatowej

w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

Anna Kuśpiel – artysta plastyk, nauczyciel rzeźby warsztatowej

w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

Na konkurs wpłynęło 218 prac graficznych z 32 placówek z całej Polski, 206 prac spełniło wymagania regulaminowe i zostało przyjęte do oceny Komisji Jury Konkursu, 12 prac zostało zdyskwalifikowanych. Prace były oceniane zgodnie z regulaminem pod względem: ciekawej interpretacji tematu, techniki graficznej, kompozycji, estetyki , pomysłowości, wrażliwości młodych twórców. Do wystawy pokonkursowej JURY zakwalifikowało 100 prac graficznych z tych prac zostały wyłonione nagrody i wyróżnienia.
Nagrodę w konkursie otrzymała:
Kinga Piekarczyk
Wyróżnienie w konkursie otrzymały: Maja Grzegorczyk oraz Urszula Bigos
Kwalifikacje do wystawy pokonkursowej otrzymali:
- Antonina Potaczek
- Adrian Waś
- Oliwier Waś
Wszyscy młodzi artyści to uczestnicy zajęć w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu pod kierunkiem pani Marii Mrożek , która otrzymała podziękowanie za przygotowanie swoich podopiecznych do udziału w konkursie oraz propagowanie tradycyjnych technik grafiki warsztatowej.