PCK Facebook

I Konkurs Śpiewaków Ludowych "Góralskie Śpiywanie" -

Uwagi Jury

 
Jury I Konkursu Śpiewaków Ludowych „Góralskie Śpiywanie” który odbył się w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu     
w dniu 26.04.2021r wyraża podziękowanie zarówno uczestnikom Konkursu, jak i opiekunom, instruktorom, kierownikom zespołów regionalnych, którzy przygotowali śpiewaków biorących udział w Konkursie. Realizacja prezentacji  online kosztowało wszystkich dużo pracy, którą ciężko porównać do wkładu pracy, wymaganej  w tradycyjnym konkursie. Dlatego też szczególne podziękowania oraz słowa uznania należą się tym, którzy zadbali nie tylko o poziom śpiewu w kategoriach solistów śpiewaków, mistrzów i uczniów oraz grup śpiewaczych, ale także o to, by występowali w odpowiedniej scenerii. Wyrażamy słowa uznania dla wszystkich uczestników Konkursu. Cieszy duża ich liczba: 19 grup śpiewaczych, 11 solistek i solistów oraz 5 par w kategorii mistrz i uczeń.
W Konkursie wzięło udział ponad 130 uczestników. Cieszy także duży zasięg terytorialny „Góralskiego Śpiywania”. Zaprezentowane podczas Konkursu zostały śpiewy górali Podhalańskich, Pienińskich, Orawskich, Spiskich a także Rusińskich.
Komisja zwróciła uwagę na błędy pojawiające się w prezentacjach Konkursowych:
- nieprzestrzeganie regulaminu Konkursu – montaż nagrań oraz zbyt krótki lub przekroczony czas prezentacji.
-nadmierne „sztuczne” wibrato pierwszego głosu. Sugerujemy, by zamiast skupiać się nad osiągnięciem wibrującego głosu, lepiej wyćwiczyć prawidłowe i zdrowe wydobycie dźwięku.
-nadmierne rozbudowywanie współbrzmień trójgłosowych. Wielogłosowy śpiew jakim jest śpiew góralski rozpoczynany jest przez jedną osobę, do której dołączają kolejne głosy: drugi zazwyczaj dobierany w odległości tercji, kwinty, rzadko kwarty, czasem tylko wyodrębniający się trzeci.
 
Komisja Konkursowa zwraca się z prośbą do instruktorów, kierowników, opiekunów i samych wykonawców o przygotowywanie na przyszłość bardziej przemyślanego repertuaru z większą ilością tradycyjnych melodii (niektórzy wykonawcy prezentowali tylko dwie lub trzy melodie). Zwrócić należy szczególną uwagę na umiejętne dobieranie drugiego głosu, unikanie manier wykonawczych jak stosowanie glissanda czyli płynnego przejścia od jednego dźwięku do drugiego przy rozpoczynaniu nut (melodii), które jest niewłaściwe. Warto natomiast zadbać o prezentowanie tradycyjnych cech śpiewu góralskiego jak rytm rubato, czyli wprowadzanie swobodnych przyspieszeń i zwolnień tempa w śpiewkach i melodiach, wykorzystywanie skali góralskiej a także unikanie nadmiernie równoległego prowadzenia pierwszego i drugiego głosu. Zachęcamy przy prezentacji programu konkursowego do włączania tradycyjnych zawołań pasterskich i wyskań.

 
Jury składa podziękowania Powiatowemu Centrum Kultury w Nowym Targu który był organizatorem I Konkursu Śpiewaków Ludowych „Góralskie Śpiywanie”. Wszystkim uczestnikom składa gratulacje a grupom śpiewaczym, solistom oraz mistrzom
i uczniom, którzy awansowali do etapu regionalnego życzy dalszych sukcesów oraz uzyskania rekomendacji do udziału
w Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.