PCK Facebook

Wyniki XVIII Konkursu Plastycznego "Wszyscy Święci Wawrzyńcoka

Przedstawiamy listę laureatów XVIII Konkursu Plastycznego "Wszyscy Święci Wawrzyńcoka" - edycja 2021 organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Wojciecha Kułacha-Wawrzyńcoka w Gliczarowie Dolnym i Gminny Ośrodek Kultury im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Białym Dunajcu.

Jury w składzie:
Przewodniczący:
Marek Królartysta plastyk, dyrektor PLSP im. A. Kenara w Zakopanem
Członkowie jury:
Anna Trebunia-Wyrostekartysta plastyk
Janusz Tycnerartysta plastyk
sekretarz jury:
Bartłomiej Kudasik
po obejrzeniu 210 prac jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.
LINORYT
I miejsce - Natalia Marusarz
II miejsce - Liwia Markowicz + nagroda dyrektora
PLSP im. A. Kenara w Zakopanem
III miejsce - Anna Słaboń
WYRÓŻNIENIE
I miejsce - Gabriela Watycha
II miejsce - Michał Krauzowicz
CERAMIKA
I miejsce - Julia Słowakiweicz oraz Anna Bukowska
II miejsce - Michał Krauzowicz + nagroda dyrektora
PLSP im. A. Kenara w Zakopanem
III miejsce - Dominika Tętnowska oraz Adrianna Królczyk
WYRÓŻNIENIE
Karolina Bielańska oraz Magda Siaśkiewicz
MALARSTWO NA SZKLE
I miejsce - Szymon Fryźlewicz
II miejsce - Joanna Krauzowicz +
PLSP im. A. Kenara w Zakopanem
III miejsce - Wojciech Fryźlewicz +
PLSP im. A. Kenara w Zakopanem
WYRÓŻNIENIE
Zofia Głąbińska