PCK Facebook

XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i Julii Hartwig" pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty

Po uważnym obejrzeniu 472 prac plastycznych nadesłanych z 10 województw, komisja w składzie: Małgorzata Basińska – przewodnicząca, doradca metodyczny plastyki i wiedzy o kulturze Urzędu Miasta Lublin dr hab. szt. Barbara Niścior - Katedra Malarstwa i Rysunku, Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie dr Anna Marcińczak – kustosz Muzeum Literackiego im. J. Czechowicza w Lublinie Renata Adamczewska – sekretarz, Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie postanowiła przyznać 21 równorzędnych nagród oraz 22 wyróżnienia w czterech grupach wiekowych. Komisja zakwalifikowała również do udziału w wystawie 34 prace.


Nagrody:
grupa wiekowa
klasy I III
ANTONINA POTACZEK 8 lat Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu,naucz.Maria Mrożek (J. Czechowicz „Zima”)
grupa ponadpodstawowa   
FILIP KRAUZOWICZ 19 lat Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu,naucz.Maria Mrożek (J. Czechowicz „Elegia niemocy”)
Wyróżnienia:

grupa wiekowa klasy I -III
ZOFIA MARYNIARCZYK 7 lat Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu,naucz.Maria Mrożek (J. Czechowicz „Jesień”)
KINGA PIEKARCZYK8 lat Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu,naucz.Maria Mrożek (J. Czechowicz „Jesień”
grupa wiekowa klasy VII VIII
ALEKSANDRA MIKOŁAJSKA 14 lat Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu,naucz.Maria Mrożek (J. Czechowicz „Prowincja noc”)