PCK Facebook

26 Ogólnopolski Konkurs "Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną"

Organizatorem Konkursu było Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży SCHOLA CANTORUM

Dyplomy uczestnictwa w w wystawie pokonkursowej otrzymały podopieczne pani Marii Mrożek z Powiatowego Centrum Kultiry w Nowym Targu:
- Anna Słaboń
- Julia Fryźlewicz