PCK Facebook

VII Ogpólnopolski Konkurs Plastyczny "Świat wokół mnie"

Organizatorem konkursu było Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im.Jana Matejki w Nowym Wiśniczu pod patronatem: Ministra Edukacji i Nauki Centrum Edukacji Artystycznej

Tegorocznym tematem konkursu było wyrażanie siebie poprzez sztukę - zwłaszcza w przypadku młodzieży, może pomóc jej przezwyciężać sytuacje trudne, odfiltrować z otaczającego ich świata, te elementy które nie warte są zapamiętania, pozostawiając to, co wartościowe i pozytywne, a także ważne, nawet jeśli trudne.To wszystko miało odzwierciedlenie w tegorocznej edycji konkursu.
Jury przyznało nastepujące nagrody:
MALARSTWO:
I miejsce Karolina Pędzimąż - Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu opiekun artystyczny Maria Mrożek
RYSUNEK:
III miejsce Karolina Pędzimąż - Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu opiekun artystyczny Maria Mrożek
GRAFIKA:
I miejsce Kacper Gałdyn - Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu opiekun artystyczny Maria Mrożek
II miejsce Dominika Bielańska  - Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu opiekun artystyczny Maria Mrożek
III miejsce Natalia Marusarz - Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu opiekun artystyczny Maria Mrożek
Komisja Konkursowa gratuluje nagrodzonym uczniom oraz ich nauczycielom, a wszystkim uczestnikom konkursu życzy wytrwałości w artystycznych poszukiwaniach.