PCK Facebook

XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Tradycje Wielkanocne"

Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano 1456 prac z 97 placówek oświatowych,kulturalnych, wychowawczych z całego kraju i 10 zgłoszeń indywidualnych. Uczestników przygotowywało 252 nauczycieli, instruktorów i opiekunów

Dzieci i młodzież wykazały się znajomością tradycji wielkanocnych a także wieluróżnorodnych technik plastycznych. Wysoki poziom prac odzwierciedlił się w ilości laureatów.Komisja Konkursowa przyznała 115 nagród. Na wystawę pokonkursową zakwalifikowano 262 praceplastyczne.
Kategoria 7 - 9 lat
I nagroda
Kinga Piekarczyk, lat 8, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, nauczyciel: Maria Mrożek
Kategoria 10-12 lat
I nagroda

Aleksandra Grela, lat 11, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, nauczyciel: Maria Mrożek
Kategoria 13-16 lat
I nagroda

Anna Słaboń, lat 13, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, nauczyciel: Maria Mrożek
Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową:
- Zofia Maryniarczyk
- Wiktoria Galik
- Emilia Cyrwus
- Bartłomiej Fudalewicz
- Joanna Krauzowicz
- Adrianna Królczyk


Zapraszamy na wirtualny spacer po wystawie w Galerii POKiS