PCK Facebook

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "NIE TYLKO W DOMU..."

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „NIE TYLKO W DOMU...” z 27 maja 2021 roku.

Do udziału w komisji konkursowej zaproszone zostały następujące osoby:

  • Wiola Gaszka-Wojaczek – artysta plastyk
  • Dominika Stach – artysta plastyk
  • Ewa Wojaczek – kulturoznawca

Na konkurs napłynęło 194 prac z 17 placówek oświatowych i kulturalnych oraz kilka prac indywidualnych.

Komisja dokonała oceny prac w poszczególnych kategoriach wiekowych – zgodnie
z założeniami regulaminu – biorąc pod uwagę oryginalność ujęcia tematu, walory plastyczne
i zastosowane rozwiązania formalne.

NAGRODA w KATEGORII 4 - 6 lat

Joanna Krauzowicz, lat 5
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, opiekun Maria Mrożek