PCK Facebook

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane"

Na konkurs wpłynęło 1225 prac z całej Polski. Komisja konkursowa dokonała oceny prac plastycznych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

III miejsce w konkursie otrzymała Wiktoria Ferek klasa 8 praca do wiersza pt:"Modlitwa I"
Wyróżnienia:
- Karolina Mertens klasa 8 praca do wiersza pt:"Drzewa"
- Aleksandra Mikołajska klasa 8 praca do wiersza pt:"O miasto miasto"
Opiekunem artystycznym była pani Maria Mrożek
.