PCK Facebook

KONKURS PLASTYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY Przyjrzyjcie się Panience Ludźmierskiej zobaczcie jak niesie Człowieka

Przyjrzyjcie się Panience Ludźmierskiej zobaczcie, jak niesie Człowieka 60 lat Koronacji Łaskami słynącej Figury Matki Bożej Ludźmierskiej

KONKURS PLASTYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY
Przyjrzyjcie się Panience Ludźmierskiej  zobaczcie, jak niesie Człowieka 60 lat Koronacji Łaskami słynącej Figury Matki Bożej Ludźmierskiej pod Patronatem Starosty Nowotarskiego Krzysztofa Fabera oraz Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala Ks. kan. Jerzego Filka.
ORGANIZATORZY
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej oraz  Powiatowe Centrum  Kultury w Nowym Targu
CELE KONKURSU
Uczczenie Jubileuszu Koronacji Łaskami słynącej Figury Matki Bożej Ludźmierskiej.
Przedstawienie oczyma dzieci i młodzieży wizerunku Maryi oraz  wydarzeń związanych z Jej Kultem.
Rozbudzanie zainteresowania osobą i kultem Matki Bożej Ludźmierskiej.
Rozwój duchowości maryjnej oraz głębsze poznanie i uwielbienie Matki Bożej Ludźmierskiej.
Rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci i młodzieży.
Inspirowanie do poszukiwań własnych środków wyrazu w przekazie artystycznym.
Integrowanie środowiska szkolnego, rodzinnego i parafialnego.
 
UCZESTNICTWO:
Konkurs przeznaczony jest dla Placówek Wychowania Pozaszkolnego (Domy Kultury, Ogniska Pracy Pozaszkolnej itp.) Województwa Małopolskiego oraz dla przedszkoli , szkół podstawowych i średnich.
 
KATEGORIE WIEKOWE:
Grupa I -  do 7 lat    
Grupa II  - od 8 do 11 lat
Grupa III  - od 12 do 15 lat
Grupa IV – Szkoły Ponadpodstawowe
Grupa V – Szkoły Specjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowych, Środowiskowe Domy Pomocy, itp.
Pliki do pobrania