PCK Facebook

Nowy Targ uczcił 232 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji.

Uroczystości rozpoczęła msza św. koncelebrowana w kościele św. Katarzyny. Oprawę muzyczną zapewnił Miejski Chór „Gorce” pod dyrekcją Pana Zbigniewa Huptysia.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości prowadzeni przez Miejską Orkiestrę Dętą z Nowego Targu pod dyrekcją Pana Marcina Musiaka udali się na Rynek. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Pan Bogusław Waksmundzki, Pani Anna Paluch poseł na sejm RP oraz Pan Andrzej Gut-Mostowy - sekretarz stanu, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. promocji polskiej marki, poseł na Sejm RP. Pod tablicą upamiętniającą zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej złożone zostały wiązanki kwiatów.

W imieniu organizatorów dziękujemy za udział w uroczystości: kapłanom, parlamentarzystom, przedstawicielom władz samorządowym, radnym powiatowym i miejskim, pocztom sztandarowym, kombatantom, przedstawicielom służb mundurowych, zakładów pracy, przedstawicielom organizacji społecznych, instytucji, jednostek samorządowych, szkół, mieszkańcom miasta Nowy Targ i gościom przebywającym w naszym mieście. Dziękujemy Miejskiemu Chórowi „Gorce”, Miejskiej Orkiestrze Dętej za uświetnienie dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy Harcerkom z 8 Nowotarskiej Drużyny Harcerek "Górski Potok" oraz Towarzystwu Cyklistów „Orzeł” Spytkowice, które jak co roku zorganizowało Rajd Rowerowy dla upamiętnienia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja 3 Maja to testament mądrego patriotyzmu, źródło siły i mądrości Polaków, namacalny dowód, że nasz naród zachował zdolność do mądrego rządzenia i do odpowiedzialnego organizowania własnej wolności. 3 maja 1791 roku to rzadki moment w naszej historii, kiedy o losie i przyszłości państwa decydowano nie walką, a wspólną wolą narodu. Świętując kolejną rocznicę Uchwalenia Konstytucji musimy pamiętać, że wokół niej kolejne pokolenia Polaków krystalizowały swoje aspiracje do niepodległego bytu Polski, do swobód i równości obywatelskich. W rocznicy 3-go Maja odnajdujemy symbol dążeń narodu do rozumienia własnej tożsamości. Duch Konstytucji pomagał Polakom myśleć o wolności i niezależności. Pomógł przetrwać naszemu narodowi, bo duch Konstytucji przepojony był umiłowaniem wolności. Niech ten sam duch pomoże także innym narodom przetrwać i doczekać się wolności i pełnej niezależności. Niech Majowa Jutrzenka Roku 2023 niesie wszystkim nadzieję na lepsze dni.