PCK Facebook

XV Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych

W Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. Im. F. Chopina w Nowym Targu odbył się w dniu wczorajszym tj.14 maja 2023r XV Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych.

W Festiwalu wzięło udział 11 Orkiestr Dętych oraz jeden Big-Band. Festiwal oficjalnie otworzyli przedstawiciele organizatorów: Burmistrz Miasta Nowy Targ Pan Grzegorz Watycha oraz wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Pan Bogusław Waksmundzki. Statuetki  XV Podhalańskiego Festiwalu Orkiestr Dętych wręczył obu panom Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu. Wśród licznie zgromadzonej publiczności znaleźli się przedstawiciele rad powiatowych, gminnych i miejskich                    z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Nowego Targu Panem Janem Łapsą na czele.  Jury Festiwalu w składzie:  Pan ppłk Leszek Mieczkowski - Dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz Sądeckiej Orkiestry Kameralnej. Dokonał wielu prapremier światowych dzieł muzycznych polskich kompozytorów muzyki współczesnej. Współpracując z szerokim ruchem muzycznym na terenie Sądecczyzny z zaangażowaniem włącza się w działalność pedagogiczno - muzyczną. Wykładowca Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych. Pan dr Waldemar Groń - Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. Absolwent dyrygentury symfoniczno - operowej Krakowskiej Akademii Muzycznej. Współpracuje z orkiestrami symfonicznymi, kameralnymi operowymi oraz dętymi. Prowadzi ożywioną działalność koncertową i pedagogiczną. Pani Ewa Banaś – Specjalista ds. animacji i muzyki w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu  po wysłuchaniu 11 Orkiestr Dętych oraz 1 Big- Bandu przyznała następujące miejsca  i nagrody:
 
 
I miejsce Orkiestra Dęta z Łapsz Niżnych – nagroda pieniężna 2500 zł
II miejsce Orkiestra Dęta OSP z Ochotnicy Dolnej – nagroda pieniężna 1800 zł
III miejsce Orkiestra Dęta OSP w Czarnym Dunajcu – nagroda pieniężna 1500 zł
Równorzędne wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 600 zł otrzymują:
Orkiestra Dęta OSP w Jabłonce
Orkiestra Dęta w Podwilku
Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP w Lipnicy Małej
Orkiestra Dęta Gronków
Orkiestra Dęta z Łapsz Wyżnych
Miejska Orkiestra Dęta z Nowego Targu
Orkiestra Dziecięco – Młodzieżowa im. Dziekana Franciszka Mosa z Nowej Białej
Nagrodę Specjalną w kategorii Bib-Band otrzymał Big-Band Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia imieniem Fryderyka Chopina z Nowego Targu.
Podziękowania za prezentację artystyczną otrzymała Orkiestra Dęta OSP w Tęgoborzy, która występowała poza konkursem.
 
Organizatorami XV Festiwalu Orkiestr Dętych byli:
Starostwo Powiatu Nowotarskiego, Urząd Miasta Nowy Targ, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fr. Chopina w Nowym Targu, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego.
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim członkom orkiestr biorącym udział w XV Festiwalu Orkiestr Dętych. Specjalne podziękowania kierujemy w stronę kapelmistrzów i dyrygentów Big Bandu oraz Orkiestr Dętych. Dziękujemy Pani Marcie Łapczyńskiej - Big-Band oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. Im. Fr. Chopina w Nowym Targu, Panu Henrykowi Kałafutowi - Łapsze Niżne, Piotrowi Matusiewiczowi - Ochotnica Dolna, Piotrowi Bednarczykowi - Czarny Dunajec, Szymonowi Bobrowskiemu – Jabłonka, Marcinowi Musiakowi – Podwilk, Lipnica Mała, Miejska Orkiestra Dęta Nowy Targ, Wojciechowi Kwiatkowi - Gronków, Józefowi Gryglakowi- Łapsze Wyżne, Emilowi Cerwas - Nowa Biała,  Romanowi Gwóźdź – Tęgoborze