PCK Facebook

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Podwórko-Kolorowe Podwórko"

Na XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży pt. „PODWÓRKO – Kolorowe podwórko” wpłynęło łącznie 552 prace: 103 ze słupskich placówek oświatowych oraz 449 z placówek innych miast. W konkursie brało udział 97 placówek.

Dnia 14.04.2023 r. Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Szczepłocki (artysta plastyk); Członkowie: Wanda
Kowalik (nauczyciel plastyki), Agnieszka Zagórska (nauczyciel plastyki) spośród
552 prac plastycznych nagrodziła 9, wyróżniła 13, a 77 zakwalifikowała na
wystawę pokonkursową.
Kwalifikacje do wystawy otrzymali:
-
SZYMON FRYŹLEWICZ, 9 lat, opiekun: Maria Mrożek
- KAMIL PAJĄK, 10 lat, opiekun: Maria Mrożek
- ANIELA RUSNAK, 8 lat, opiekun: Maria Mrożek
- MAJA MALEC, 7 lat, opiekun: Maria Mrożek