PCK Facebook

29 Konkurs" Twórczość Plastyczna inspirowana muzyką dawną - edycja międzynarodowa"

Organizatorami konkursu była - Galeria Sztuki im.prof.Andrzeja Niekrasza - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu oraz Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu.