Komunikat Organizacyjny Ihrzysk Dzieci,Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady Ośrodka Sportowego Rabka-Zdrój- Otwarte Biegi Przełajowe o "Puchar Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój - runda jesienna 2019

 

Cel: - popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej

- przygotowanie do zawodów szkolnego współzawodnictwa sportowego

 

Organizator: : Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu- Ośrodek Sportowy Rabka-

Zdrój, Urząd Miejski w Rabce- Zdroju, MOK w Rabce-Zdroju, MKS Rabka-

Zdrój

Termin i miejsce: 25.09.2019 /środa/ - stadion miejski w Rabce Zdroju i tereny

przyległe

godz. 10.00 I D /rocznik 2007 i mł./

godz. 12.00I MS /roczniki 2005 - 2006/

L /rocznik 2000 i mł. /

Uczestnictwo: zawody otwarte dla dzieci i młodzieży szkół gmin powiatu nowotarskiego

ID /szkoły podstawowe/:

I grupa – kl.IV – r.2009 dystanse do 800m dz., 1000m ch.

II grupa – kl.V – r.2008 800m dz., 1000m ch.

III grupa – kl.VI – r.2007 800m dz., 1000m ch.

I MS /szkoły podstawowe /:

Grupa IV / roczniki 2005 – 2006 łącznie/, dystans do 1000m dz. - 1500m ch.

L /szkoły ponadpodstawowe/:

Grupa V /rocznik 2000 i mł. łącznie/ dz. – 1500m, ch. – 2000m

 

Ilość zawodników reprezentujących szkołę w poszczególnych grupach bez ograniczeń.

 

Klasyfikacja: I – indywidualna – wg. zajętych miejsc w każdej grupie wiekowej dziewcząt i

chłopców oddzielnie

II - zespołowa /w trzech kategoriach szkół oddzielnie/ – suma punktów zdobytych w poszczególnych biegach za miejsca I – X

Nagrody: - indywidualnie za miejsca I – III medale, I – VI dyplomy

- zespołowe – Puchary Burmistrza Miasta Rabka Zdrój dla najlepszych szkół

we wszystkich kategoriach oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

Zgłoszenia: pisemne zgłoszenia do zawodów z imienną listą uczestników potwierdzone

przez szkołę i wydawanie kart startowych w biurze zawodów /w dniu zaw. w

godz. 9.00-9.45 / ID / i w godz. 11.00-11.45 / IMS, L/

uwaga: zgłoszenia poza systemem SRS

 

Postanowienia końcowe: w przypadku niesprzyjającej pogody w dniu zawodów prosimy

przed wyjazdem na zawody o kontakt z organizatorami

– tel. 504 003 240,

interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do

organizatora

 

Rabka Zdrój 09.09.2019