Triola i Triole w Finale XIV Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej-Lubień 2018

Zespoły: Triola, Triole i solistka Sara Kuczaik, pod kierunkiem nauczycieli muzyki i teatru Marioli i Piotra Burcan, zakwalifikowały się do Finału XIV Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej - Lubień 2018. Reprezentują Pracownię Muzyczną Triolki Rabka-Zdrój przy Powiatowym Centrum Kultury Nowy Targ. Przegląd odbywa się pod hasłem "...i na drugim końcu świata będę dumny ze swego pochodzenia...". Patronat nad przeglądem obejmuje Małopolskie Kuratorium Oświaty. Nasze młodzieżowe zespoły Triola i Triole przygotowały tematyczne pieśni wielogłosowe w aranżacji prowadzących je nauczycieli. Przegląd jest konkursowy, więc życzmy wykonawcom szczęścia.

Czytaj więcej

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY XXIII KONKURSU "NIEPODLEGŁOŚĆ"

Na konkurs wpłynęło 336 prac z 32 Placówek Oświatowych z Powiatu Nowotarskiego. Jury w składzie: Art.plastyk Maria Mrożek Art.plastyk Leszek Pustówka Sekretarz Katarzyna Piątek-oceniło prace i przyznało 50 nagród i 50 wyróżnień. Jury podkreśla wysoki poziom prac, różnorodność zastosowanych technik plastycznych,emocjonalne podejście do tematu-NIEPODLEGŁOŚĆ oraz widoczną selekcję prac w etapie szkolnym.

Czytaj więcej

DNI NIEPODLEGŁOŚĆI "ZAWSZE RAZEM" Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Burmistrz Miasta Nowego Targu, Starosta Powiatu Nowotarskiego, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu uprzejmie zapraszają na Dni Niepodległości "Zawsze Razem" z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbędą się 10 -11 listopada 2018 roku.  

Czytaj więcej

Promocja Książki Jerzego M. Roszkowskiego "Zapomniane Kresy"Spisz,Orawa,Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925

Dzisiaj w Bukowiańskim Centrum Kultury odbyła się siódma odsłona "Wieczornicy Patriotycznej" - promocja książki Jerzego M. Roszkowskiego "Zapomniane Kresy" Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895 - 1925

Czytaj więcej

XVII Biennale Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży Żary 2018

Organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna Żarach.

Czytaj więcej

Promocja Książki Jerzego M. Roszkowskiego "Zapomniane Kresy"Spisz,Orawa,Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925

Dzisiaj w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu odbyła się szósta odsłona "Wieczornicy Patriotycznej" - promocja książki Jerzego M. Roszkowskiego "Zapomniane Kresy" Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895 - 1925

Czytaj więcej

Promocja Książki Jerzego M. Roszkowskiego "Zapomniane Kresy"Spisz,Orawa,Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925

Wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się piąta "Wieczornica Patriotyczna" - promocja książki Jerzego M. Roszkowskiego "Zapomniane Kresy" Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895 - 1925.

Czytaj więcej

Promocja Książki Jerzego M.Roszkowskiego "Zapomniane Kresy" Spisz,Orawa,Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925.

Dzisiaj w Zespole Szkół im.Bohaterów Westerplatte w Jabłonce odbyła się czwarta już "Wieczornica Patriotyczna" - promocja książki Jerzego M. Roszkowskiego "Zapomniane Kresy" Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895 - 1925.

Czytaj więcej

REGULAMIN XXIII POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "NIEPODLEGŁOŚĆ"

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu oraz Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu Cele konkursu: 1. Tematem konkursu są wielkie bitwy i powstania narodowe od początków Państwa Polskiego, poprzez odzyskanie niepodległości w 1918 r., II wojnę światową, Powstania Warszawskie, aż do zrywu solidarności. 2. Ukazanie sylwetek przywódców, postaw i czynów bohaterów narodowych, dowódców i żołnierzy Wojska Polskiego, męstwa powstańców, więźniów, bezimiennych ofiar represji i zwykłych obywateli. 3. Przedstawienie wizerunku godła, sztandarów, umundurowania, oręża wojska polskiego. 4. Bóg, Honor, Ojczyzna- utrwalanie i przekazywanie wartości patriotycznych. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Nowotarskie

Czytaj więcej

Promocja Książki Jerzego M.Roszkowskiego "Zapomniane Kresy" Spisz,Orawa,Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925.

Dzisiaj w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem odbyła się kolejna "Wieczornica Patriotyczna" - promocja książki Jerzego M. Roszkowskiego "Zapomniane Kresy" Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895 - 1925.

Czytaj więcej

Promocja Książki Jerzego M.Roszkowskiego "Zapomniane Kresy" Spisz,Orawa,Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925.

Dnia 16.10.2018 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy odbyła się promocja książki Jerzego M. Roszkowskiego "Zapomniane Kresy" Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895 - 1925.  

Czytaj więcej

Promocja Książki Jerzego M.Roszkowskiego "Zapomniane Kresy" Spisz,Orawa,Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925.

W dniu 13 października 2018r. w remizie OSP w Rabie Wyżnej miała miejsce "Wieczornica Patriotyczna" połączona z promocją książki Jerzego M. Roszkowskiego "Zapomniane Kresy" Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895 - 1925.

Czytaj więcej

VI Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im.Feliksa Gwiżdża-Regulamin

W ramach obchodów Święta Niepodległości w Gminie Czarny Dunajec KONCERT FINAŁOWY ODBĘDZIE SIĘ 11 LISTOPADA 2018 r.w Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu.

Czytaj więcej

"SYĆKIEGO PO KRAPCE"-GÓRALSKI HUMOR

ZESPÓŁ "ŚWARNI" ZAPRASZA NA POWTÓRKĘ SPEKTAKLU pod tytułem "SYĆKIEGO PO KRAPCE"-GÓRALSKI HUMOR Spektakl odbędzie się 16 października 2018 r.(wtorek) godzina 19.30 -sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu Scenariusz i reżyseria Marcin Kudasik ZAPRASZAMY!!!

Czytaj więcej

Konkurs Plastyczny "Darujmy Światu Pokój"

Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój", objęty patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim, jest zaproszeniem - skierowanym do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat - do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.

Czytaj więcej

Konkurs plastyczno-literacki "PIÓREM I PĘDZLEM O ŚW.JADWIDZE ŚLĄSKIEJ"

19 września 2018 r. na Zamku Piastów Śląskich rozstrzygnięto konkurs nagrodzono i wyróżniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. Poziom prac zarówno literackich, jak i plastycznych, był bardzo wysoki. Wybór laureatów nie należał do najłatwiejszych, ponieważ w konkursie udział wzięło ponad 220 prac z całej Polski. Jury w składzie: wicedyrektor Muzeum Anna Techmańska, dokumentalista Muzeum Adam Boberski, artysta plastyk Tomasz Fronckiewicz, historyk Piotr Medyński, ks. Roman Siewiera, proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Katarzyna Oćwieja-Grądziel doceniło wysiłek i ciężką pracę młodych artystów.Wyróżnienie w konkursie zdobyła Alicja Głąb z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu podopieczna pani Marii Mrożek.                                     

Czytaj więcej

IV Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Parki Narodowe w Polsce oraz Gatunki Zwierząt i Roślin Chronionych"-Częstochowa 2018

Organizatorem Konkursu był Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Wyróżnienia zdobyły:Alicja Błoniarz oraz Anna Słaboń z pracowni plastycznej pani Marii Mrożek działającej w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.

Czytaj więcej

W dniu 17 października 2018 r.o godź.18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbędzie się promocja książki Jerzego M.Roszkowskiego "Zapomniane Kresy" Spisz,Orawa,Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925

Na promocję książki serdecznie zapraszają: Pan Edward Siarka Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego Pan Grzegorz Watycha Burmistrz Miasta Nowego Targu Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Czytaj więcej

W dniu 16 października 2018 r.o godź.17.00 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana Żeromskiego w Krościenku n.D ul.Zdrojowa 11 odbędzie się promocja książkiJerzego M. Roszkowskiego "Zapomniane Kresy"

Na promocję książki serdecznie zapraszają : Pan Edward Siarka Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n.D Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Żeromskiego w Krościenku n.Dunajcem Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Czytaj więcej

W dniu 16 października 2018 r. o godź.11 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy ul. 3 Maja odbędzie się promocja książki Jerzego M.Roszkowskiego "Zapomniane Kresy"-Spisz,Orawa.Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925

Na promocję książki serdecznie zapraszają: Pan Edward Siarka Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego Pan Jakub Jamróz Wójt Gminy Łapsze Niżne Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Czytaj więcej

Strona 6 z 24‹ poprzednie | ... 4 5 6 7 8 ... | następne ›