PCK Facebook

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Igrzyska Dzieci Województwa Małopolskiego w Snowboardzie Nowy Targ, stok Długa Polana - 02.06.2022 - środa

Cel zawodów:           - wyłonienie najlepszych zawodników i zespołów szkolnych województwa 

                                      małopolskiego w  snowboardzie w  kategorii szkół podstawowych

                                   - popularyzacja snowboardu wśród dzieci

Organizatorzy:          - Małopolski Szkolny Związek Sportowy, Powiatowy Szkolny Związek

Sportowy w Nowym Targu, Międzyszkolny Klub Sportowy  Rabka-Zdrój, 

 

Termin i miejsce:      02.03.2022/środa/ – stacja narciarska Długa Polana

                                                       ▪   godz.  9:00-9:30    weryfikacja zawodników 

                                                       ▪   godz.9:30-10:00    oglądanie trasy, trening

                                                       ▪   godz.10:00               I przejazd el. dz   

                                                        ▪  godz. 11:00               I przejazd el. ch   

                                                        ▪  godz. 12:00               II przejazd – finałowy dz/ch

Uczestnictwo:            - prawo udziału w zawodach mają uczniowie szkół podstawowych

/rocznik 2009-11/ z województwa małopolskiego w kategorii dziewcząt

i chłopców

- w zawodach biorą udział reprezentacje powiatów złożone z zawodników,

którzy  w eliminacjach powiatowych zajęli miejsca I-XII, w przypadku braku

eliminacji powiat reprezentują szkoły zgłoszone przez Powiatowe SZS /limit

zawodników j.w./

Konkurencja:           - slalom GS  – 2 przejazdy / eliminacyjny i finałowy/

Pomiar czasu:           - elektroniczny

Klasyfikacja:             - indywidualna oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

                                      na podstawie uzyskanych czasów

                                   - zespołowa w oddzielnie dla dziewcząt i chłopców /na

                                     podstawie ilości punktów za zajęte miejsca uzyskanych przez 3 najlepszych

                                     zawodników/czek z danej szkoły/  

Nagrody:                   - indywidualne: za zajęcie miejsc I-III medale, I-VI dyplomy

- zespołowe: za zajęcie miejsc I-III puchary, I-VI dyplomy,

 

Zgłoszenia:                 - poprzez System Rejestracji Szkół do dnia 26.02.2022 /sobota /, w dniu

zawodów    wydruk listy z SRS z podpisem dyrektora szkoły, opiekuna

zespołu i pieczątką szkoły                                            

 

Uwagi organizacyjne:  - start zawodników obowiązkowo w kaskach !

   - karnety przejazdowe we własnym zakresie

   - pobierana będzie kaucja zwrotna za numery startowe

   - interpretacja regulaminu zawodów należy do organizatora

- prosimy brać pod uwagę zmiany terminu zawodów z przyczyn niezależnych

od  organizatora

- bezpośredni kontakt z organizatorem:  Zbigniew Pistor tel. 504 00 32 40

 

 

Rabka Zdrój  15.02.2022

                                                                                                           organizator