PCK Facebook

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

LICEALIADA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W SNOWBOARDZIE – Nowy Targ, stok Długa Polana 03.03.2022

Cel zawodów: - wyłonienie najlepszych zawodników i zespołów szkolnych województwa

małopolskiego w snowboardzie w kategorii szkół średnich

- popularyzacja snowboardu wśród młodzieży

Organizatorzy: - Małopolski Szkolny Związek Sportowy, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

w Nowym Targu, Międzyszkolny Klub Sportowy Rabka-Zdrój,

 

Termin i miejsce: 03.03.2022 /czwartek/ – stacja narciarska Długa Polana

godz. 9:00-9:30 weryfikacja zawodników

godz.9:30-10:00 oglądanie trasy, trening

godz.10:00 I przejazd el. dz

▪ godz. 11:00 I przejazd el. ch

▪ godz. 12:00 II przejazd – finałowy dz/ch

Uczestnictwo: - prawo udziału w zawodach mają uczniowie szkół średnich i zawodowych /rocznik

2002 i młodsi/ z województwa małopolskiego w kategorii dziewcząt i chłopców

- w zawodach biorą udział reprezentacje powiatów złożone z zawodników, którzy

w eliminacjach powiatowych zajęli miejsca I-XII, w przypadku braku eliminacji

powiat reprezentują szkoły zgłoszone przez Powiatowe SZS /limit zawodników

j.w./

Konkurencja: - slalom GS – 2 przejazdy / eliminacyjny i finałowy/

Pomiar czasu: - elektroniczny

Klasyfikacja: - indywidualna oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

na podstawie uzyskanych czasów

- zespołowa oddzielnie dla dziewcząt i chłopców /na

podstawie ilości punktów za zajęte miejsca uzyskanych przez 3 najlepszych

zawodników/czek z danej szkoły/

Nagrody: - indywidualne: za zajęcie miejsc I-III medale, I-VI dyplomy

- zespołowe: za zajęcie miejsc I-III puchary, I-VI dyplomy,

 

Zgłoszenia: - poprzez System Rejestracji Szkół do dnia 26.02.2022 /sobota/ , w dniu zawodów wydruk listy z SRS z podpisem dyrektora szkoły, opiekuna zespołu i pieczątką szkoły

 

Uwagi organizacyjne: - start zawodników obowiązkowo w kaskach !

- karnety przejazdowe we własnym zakresie

- pobierana będzie kaucja zwrotna za numery startowe

- interpretacja regulaminu zawodów należy do organizatora

- prosimy brać pod uwagę zmiany terminu zawodów z przyczyn niezależnych od

organizatora

- bezpośredni kontakt z organizatorem: Zbigniew Pistor tel. 504 003 240

Rabka Zdrój 15.02.2022

                                                                                                                 organizator