PCK Facebook

PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI - PIŁKA KOSZYKOWA -ELIMINACJE DO FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO

Uprzejmie informujemy, ze zgodnie z kalendarzem rejonu zostaną zorganizowane PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI - PIŁKA KOSZYKOWA -ELIMINACJE DO FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO - zmiany w oparciu o ustalenia Prezydium SZS z dnia 14. II .2022 , oraz na prośbę powiatu suskiego według harmonogramu:

I G R Z Y S K A MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

1) 31. III. 2022 / czwr / godz. 9.30 – Hala Gorce N Targ ul. Al. 1000 lecia 74

Rejonowe IGRZYSKA DZIEWCZAT – KOSZYKÓWKA

/ zmiana z dnia 21.II na 31.IIIczw / woj.-8.IV KAMIENICA

2) 04. IV . 2022 / pon / godz. 9.00 – Hala Gorce N Targ ul. Al. 1000 lecia 74

Rejonowe IGRZYSKA CHŁOPCÓW – KOSZYKÓWKA

/ 28.II- ZMIANA na 4.IV-pn - woj. 19.IV TARNÓW/

LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

1) 07. III. 2022 / pon / godz. 9.15 – Hala Gorce N Targ ul. Al. 1000 lecia 74

Rejonowa LICEALIADA DZIEWCZAT – KOSZYKÓWKA

/ zmiana z dnia 14.I - na 07.III /pn/ -woj. 31.III. Kamienica

I G R Z Y S K A DZIECI

14 .IV . 2022 / czwr/ / godz. 10.00 – Hala Gorce N Targ ul. Al. 1000 lecia 74

Rejonowe IGRZYSKA DZIECI- MINI -KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT

/ zmiana z terminu z dnia 1. III na 14.04./czw- finał. Woj. 26.IV Tarnów/

25. IV . 2022 / pon / godz. 9.30 – Hala Gorce N Targ ul. Al. 1000 lecia 74

Rejonowe IGRZYSKA DZIECI- MINI KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW

/ zmiana z terminu z dnia 04. III na 25.IV - woj.28.IV Kamienica /

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego.

W zawodach biorą udział szkoły - zwycięzcy zawodów powiatowych

Prosimy o potwierdzenie i udział:

telefonicznie: 604 14 74 59

zgłoszenia : system SRS: srs.mszs.pl – półfinał wojewódzki

ZGŁOSZENIA poprzez SYSTEM SRS do dnia :na co najmniej dwa dni przed zawodami

- po tym czasie system SRS zostanie zablokowany !!!!!!!!!!!!!!!

Prosimy o powiadomienie zainteresowanych szkół. mgr STANISŁAW MROWCA

KIEROWNIK REJONU