PCK Facebook

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MAŁOPOLSKA LICEALIADA w NARCIARSTWIE ALPEJSKIM - 10.03.2022r.

1.Nazwa zawodów : MAŁOPOLSKA LICEALIADA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

2. Cel zawodów : - popularyzacja narciarstwa alpejskiego

- klasyfikacja indywidualna zawodników

- klasyfikacja zespołowa powiatów w kategorii dziewcząt i chłopców

3. Organizator : Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie

P S Z S w N.Targu, Powiatowe Centrum Kultury w N. Targu , Ośrodek Narciarski „Czorsztyn Ski”

4. Termin i miejsce : 10.III.2022r. (czwr)- godz. 10.00 – Kluszkowce,

Ośrodek „Czorsztyn Ski” – trasa „Czerwona” przy wyciągu krzesełkowym.

Biuro zawodów – kawiarnia przy parkingu

5. Uczestnictwo : W zawodach biorą udział uczniowie

jako reprezentacje powiatu zgodnie z regulaminem – zgłoszeni przez nauczycieli zawodników zakwalifikowanych

LICEALIADA – regulamin strona 92 , reprezentacja powiatu stanowi 8 dziewcząt i 8 chłopców,
rocznik 2002 i mł. / Kraków – limit 16 dziew. - 16 chłop. /

Do zawodów nie przyjmujemy poza konkursem.

6. Zgłoszenia : INFORMACJA - kierownik zawodów - tel. 604 14 74 59 - St. Mrowca

Zgłoszenia elektronicznie do dnia 06.03.2022r. do godz. 14.00

poprzez system rejestracji szkół : srs.szs.pl - zawody woj. Licealiada- narciarstwo alpejskie

Wobec komputerowej obsługi zawodów – po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!!!

UWAGA: przy zgłoszeniu podawać w której grupie zawodnik ma startować – w oparciu o wyniki powiatowe i raking-

- grupa I -startuje jako pierwsza, grupa II – jako druga, grupa III- jako trzecia, nieoznaczeni - losowo

7. Program zawodów :

Godz. 9.00 – 9.45 – weryfikacja i odbiór numerów startowych

w biurze zawodów – kawiarnia przy parkingu

9.15 – 9.45 – przegląd tras

10.15 – 13.30 – start wg kolejności grup

UWAGA : TYLKO JEDEN PRZEJAZD

Grupa I – Licealiada Dziewczęta – start ok. godz 10.15

Grupa II – Licealiada Chłopcy

start bezpośrednio po gr. I

Uroczystość zakończenia Licealiady około 30 minut po starcie ostatniego zawodnika

- na parkingu przed hotelem

8. Punktacja :

Prowadzona będzie punktacja dla dziewcząt i chłopców wg zajętych miejsc

- wg klucza: 1 miejsce -13 pkt, 2 m - 11 pkt, 3m - 10 pkt, ..., 12m - 1 pkt.

Prowadzona będzie również punktacja zespołowa powiatów oddzielnie dla dziewcząt ,

oddzielnie dla chłopców – zaliczana do klasyfikacji wojewódzkiej

9. KOSZTY :

Organizator pokrywa koszty organizacji zawodów, zaś Szkoły lub inne jednostki

we własnym zakresie pokrywają dojazd na zawody karnety , ewentualnie wyżywienie.

Organizator nie pokrywa odpłatności za karnety zjazdowe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

UWAGA : odpłatność promocyjna i ulgowa za karnet 60 zł – 4 godz

zakupiony po okazaniu w kasie zgłoszenia do zawodów

10. Nagrody - dyplomy, puchary , nagrody .

Organizator zapewnia za zajęcie I – VI m w poszczególnych grupach

okolicznościowe dyplomy, za zajęcie miejsc I - III medale oraz puchary za

zajęcie miejsca od I – III dla powiatów oddzielnie dla dziewcząt , oddzielnie dla chłopców

11. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem Małopolskiego SZS

 

ORGANIZATOR