PCK Facebook

REGULAMIN

Otwartych Mistrzostw Ośrodka Sportowego Pieniny w Narciarstwie Alpejskim organizowanych Pod Patronatem BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

Sędzia Główny – Lucjan Malinowski

Kierownik Techniczny – Ryszard Barnaś

1.Cel imprezy:- popularyzacja narciarstwa alpejskiego wśród dzieci jako formy

aktywnego wypoczynku

2.Organizator: - Urząd Miasta i Gminy Szczawnica , Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ,

Arena Narciarska Jaworki ,Grupa Podhalańska GOPR – Sekcja Operacyjna Szczawnica

3.Data: - 2 marca 2022 r.

4.Miejsce : - Arena Narciarska w Jaworkach

5.Uczestnicy:- Szkoły zgłaszają dowolną liczbę zawodników

Zawodnicy startują w grupach :

Igrzyska Dzieci :

z podziałem na grupy:

gr. I – dziewczęta przedszkolaki / rocznik 2015 i młodsi /

gr II – chłopcy przedszkolaki / rocznik 2015 i młodsi /

gr. III- dziewczęta klasy I – II / rocznik 2014 i 2013 /

gr. IV - chłopcy klasy I – II / rocznik 2014 i 2013/

gr. V - dziewczęta klasy III – IV / rocznik 2012– 2011 /

gr. VI- chłopcy klasy III – IV / rocznik 2012– 2011 /

gr. VII –dziewczęta klasy V – VI /rocznik 2010 -2009/

gr. VIII – chłopcy klasy V – VI / rocznik 2010 – 2009/

Igrzyska Młodzieży Szkolnej :

z podziałem na grupy

gr. I - dziewczęta klasy VII - VIII / rocznik 2008 – 2007 /

gr. II - chłopcy klasy VII - VIII / rocznik 2008 – 2007 /

6.Program zawodów:

- program zawodów obejmuje dwa przejazdy z których lepszy będzie liczony do ostatecznej klasyfikacji

/ organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów dotyczącego

liczby przejazdów. .W przypadku dużej liczby startujących zawodników,

bądź złych warunków atmosferycznych ,przeprowadzony zostanie jeden

przejazd/

- czas mierzony elektronicznie

  • zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach

  • godz. 9.00 – przyjazd ekip do Jaworek

  • godz.9.00-9.45 - weryfikacja list startowych i odbiór numerów

  • godz.10.00 start wg kolejności na przemian dziewczęta ,chłopcy od najmłodszej do najstarszej grupy wiekowej

7.Punktacja indywidualna : - według osiągniętych czasów

8.Punktacja drużynowa : - nie będzie prowadzona punktacja drużynowa

9.Nagrody: - za zajęcie trzech pierwszych miejsc indywidualnie – statuetki, za miejsca I – VI dyplomy

10.Zgłoszenia: zgłoszenia do zawodów elektronicznie systemem SRS . W zgłoszeniu do Igrzysk Dzieci zachowujemy kolejność : najpierw dzieci z klas I – II następnie klas III - IV oraz V – VI

/podajemy również rok urodzenia /

ZGŁOSZENIA DO GRUPY PRZEDSZKOLAKÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIU ZAWODÓW , NA GODZINĘ PRZED STARTEM.

RODZICE ZGŁASZAJĄCY DZIECKO PODPISUJĄ OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA START DZIECKA I OPIEKĘ NAD NIM PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW

Uwaga:- koszty przejazdu na zawody oraz koszty związane z korzystaniem z wyciągów,

szkoły pokrywają we własnym zakresie

- organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia startujących

Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora

Wszystkie wątpliwości wyjaśnia koordynator sportu PCK Nowy Targ Józef Dyda tel . 695 770 643 lub 608 087 105