PCK Facebook

KOMUNIKAT Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Rabki Zdroju

Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Rabki Zdroju

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Biegi Przełajowe o „Puchar Burmistrza
Rabki Zdroju – 2022”
- IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ oraz LICEALIADA  
Szkół Ośrodka Sportowego Rabka-Zdrój -
 
Cel:                 - popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej
                       - przygotowanie do zawodów szkolnego współzawodnictwa sportowego
 
Organizator:  Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu - Ośrodek Sportowy
Rabka - Zdrój, Międzyszkolny Klub Sportowy Rabka-Zdrój, Urząd Miejski w Rabce-Zdroju    
                        
Termin i miejsce: 29.04.2022 /piątek/ - stadion miejski i tereny przyległe
start:   godz. 10.00 – I D     /rocznik 2009 i mł./
           godz. 11.30 – I MS  /roczniki 2007 - 2008/
                                  L       /rocznik 2002 i mł. /
Uczestnictwo: zawody otwarte dla dzieci i młodzieży szkół rejonu Ośrodka Sportowego    
                        Rabka-Zdrój, ilość zawodników reprezentujących szkołę w poszczególnych
                        grupach bez ograniczeń.
 
    ID /szkoły podstawowe - dystanse do  1000m/:
                               I  grupa     –  r.2011 i mł     
                               II grupa    –  r.2010                         
                               III grupa  –  r.2009                          
I MS /szkoły podstawowe - dystans do 1500m/:
                                grupa IV / roczniki 2007 – 2008 łącznie/     
  L /szkoły ponadpodstawowe/:
         grupa V /roczniki 2002 i mł. łącznie/       - dystans do 2500m
 
Klasyfikacja: I – indywidualna – wg. zajętych miejsc w każdej grupie wiekowej dziewcząt i
       chłopców oddzielnie
II - zespołowa /w trzech kategoriach szkół oddzielnie/ – suma punktów zdobytych w poszczególnych biegach za miejsca  I – X
Nagrody:        - indywidualnie za miejsca I – III medale, I – VI dyplomy
                        - zespołowe – Puchary Burmistrza Rabki Zdroju dla  najlepszych szkół
                                               we wszystkich kategoriach oddzielnie dla dziewcząt i chłopców
Zgłoszenia:    pisemne zgłoszenia do zawodów z imienną listą uczestników potwierdzone
                       przez szkołę i wydawanie kart startowych w biurze zawodów /w dniu zaw. w
                       godz. 9.00-9.45 / ID / i w godz. 11.00-11.45 / IMS, L/
uwaga: zgłoszenia poza systemem SRS, prosimy o wstępne telefoniczne potwierdzenie udziału w zawodach  /szkoła, ilość startujących/ najpóźniej do 2 dni przed terminem zawodów – tel. 504 003 240
Postanowienia końcowe:  w przypadku niesprzyjającej  pogody w dniu zawodów prosimy  
                                            przed wyjazdem na zawody o kontakt z organizatorami
                                            – tel. 504 003 240,  
                                            interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do
                                            organizatora
 
Rabka Zdrój 28.03.2022                                                         Za organizatorów