SPOTKANIE NOWOROCZNE U STAROSTY

Tradycyjnie od wielu lat Starosta Powiatu Nowotarskiego Pan Krzysztof Faber zaprosił na noworoczne spotkanie znamienitych gości by wspólnie z nimi podsumować mijający rok, by podziękować za wszelką pomoc, by nagrodzić i złożyć życzenia na nowy 2019 rok.

Spotkanie noworoczne rozpoczęło się kolędowaniem. Kolędą wszystkich zebranych powitała Mała Armia Janosika. Pomysłodawcą projektu muzycznego „Mała Armia Janosika” jest Damian Pałasz - skrzypek Zespołu InoRos i Zwyk, który w lutym 2015 utworzył sekcję nauki gry na skrzypcach i basach góralskich. Mała Armia Janosika to grupa artystyczna, zainspirowana kulturą góralską, nawiązująca do innych kultur, potrafiąca wyjść poza utarte schematy, motywująca do kreatywności w muzyce, poszerzania horyzontów i realizowania własnej pasji.Z oficjalnym powitaniem wystąpił Starosta Powiatu Nowotarskiego Pan Krzysztof Faber ,który korzystając z okazji spotkania kolejny już raz pogratulował wszystkim osobom,które zostały wybrane do rad miast,gmin,powiatów oraz wójtom i burmistrzom.Starosta przedstawił ogólny zarys zeszłorocznych inwestycji,oraz wydarzenia związane z oświatą,służbą zdrowia,kulturą i sportem.

Następnie Starosta Krzysztof Faber, Wicestarosta Bogusław Waksmundzki oraz Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Tadeusz Rafacz wręczyli pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za osiągnięcia w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej nadmieniając, że od lat Powiat Nowotarski zajmuje drugie miejsce w skali województwa w systemie współzawodnictwa sportowego.

Dyplomy za szczególne zasługi dla rozwoju sportu szkolnego otrzymali:

Andrzej Kwiecień Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr.2 w Podwilku

Alina Leksander Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr.2 w Podwilku

Krzysztof Faron Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr.1 w Skawie

Kościelniak Marek Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr.1 w Skawie

Karol Gątkiewicz Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nowej Białej

Lucyna Klukoszowska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Białej

Michał Talaga Nauczyciel Gimnazjum Nr.1 im. Jana Pawła II w Rabie Wyżnej

Stanisław Smółka Dyrektor Gimnazjum Nr.1 im. Jana Pawła II w Rabie Wyżnej

Jerzy Knutelski Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Grywałdzie

Władysław Bąk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grywałdzie

Barbara Kalata Nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

Marta Sokołowska Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

Bartosz Gotkiewicz Naucz Gim Nr 2 im. Kard. Stef. Wyszyńskiego w N. Targu

Karol Skrzypiec Dyr Gim Nr.2 im. Karola Stef. Wyszyńskiego w N. Targu

Daniel Siwor Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sieniawie

Bogusława Warciak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie

Jakub Janczy Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr.1 w Jabłonce

Bogusława Pilch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr.1 w Jabłonce

Marek Waśko Nauczyciel Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju

Irena Jaworska Dyrektor Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju

Grzegorz Denefeld Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr.1 w Nowym Targu

Elżbieta Jankowska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr.1 w Nowym Targu

Krzysztof Nosal Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych

Grażyna Łabno Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych

Michał Wójt Nauczyciel Zespołu Szkół w Jabłonce

Katarzyna Lasak Dyrektor Zespołu Szkół w Jabłonce

Marta Płaczek Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zubrzycy Dolnej

Katarzyna Piekarczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zubrzycy Dolnej

Wiesław Perucki Nauczyciel I L O im. E.Romera w Rabce-Zdroju

Marek Świder Dyrektor I L O im.E.Romera w Rabce-Zdroju

Michał Domin Nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w N. T

Ryszard Gruszka Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w N. T

Wojciech Kosakowski Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr.1 w Cichem

Krzysztof Kula Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cichem

 

W czasie spotkania noworocznego wręczane są Medale Pamiątkowe Podhala.Medale za zasługi dla Powiatu Nowotarskiego otrzymali wyjątkowi ludzie.Sylwetki nagrodzonych osób przybliżyła Pani Katarzyna Jurkowska naczelnik Biura Rozwoju i Promocji Starostwa Nowotarskiego w Nowym Targu.

Nagrodzeni:

Pani Katarzyna Wiwer i Pan Rafał Monita

Aeroklub Nowy Targ-Prezes Pan Paweł Kos

Państwo Barbara i Andrzej Pichniarczyk

Pani Urszula Sięka

Stowarzyszenie "Mała Armia Janosika"-Damian Pałasz

Na zakończenie spotkania Starosta Nowotarski życzył wszystkim gościom spokojnego, szczęśliwego Nowego Roku.
Spełnienia wszystkich marzeń i realizacji wytyczonych celów.