24 Ogólnopolski Konkurs "Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną" w ramach 41 Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM

W ogólnopolskim konkursie "Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną"Nagrodę otrzymała Estera Trochimiuk z pracowni pani.Marii Mrożek.Warto zaznaczyć,że tylko 145 osób z Polski otrzymało nagrody , a 22 nominację do wystawy.Do Kalisza został zaproszony Filip Krauzowicz wraz z instruktorem na warsztaty pt:"Zobaczyć dźwięki-reliefy muzyczne".

Warsztaty dla uczestników odbywały się w siedzibie UAM w Kaliszu na Wydziale Rzeźby.Młodzież uczestniczyła również w koncercie inauguracyjnym otwierającym Festiwal Muzyki Dawnej,w spotkaniach dotyczących dawnych instrumentów .Nauczyciele również uczestniczyli w seminarium na temat "Nauczyciel,Instruktor,Pedagog w poszukiwaniu autorytetu".Wymieniali doświadczenia w różnych dziedzinach plastycznych.

Nagrodę nauczycieli otrzymała pani Maria Mrożek , oraz uczniowie jej pracowni:

-Anna Suder

-Dominika Sarniak

-Olga Chrzanowska

-Julia Fryźlewicz

-Aleksandra Watycha

-Jan Pacyga

-Alicja Głąb

-Filip Krauzowicz

Warto zaznaczyć ,że jest to największa ilość prac w Polsce zakwalifikowanych.

Ogólnopolskie spotkania pozwalają na wymianę doświadczeń oraz integrację zdolnej młodzieży z różnych stron Polski.

 

                                                                         Tekst :Maria Mrożek.